Mobiili sosiaaliturva, mistä oikein on kysymys?

Miten käy Eleenan, Parvatin ja Samuelin sosiaaliturvan, kun he tulevat Suomeen töihin? Mikä merkitys on sillä, kuinka paljon työtä tehdään Suomessa ja kuinka kauan? Onko väliä sillä, että työntekijä on lähetetty tai mistä maasta hän tulee?

Tällaisten kuvitteellisten henkilöiden tilanteiden kautta pohdittiin asumisperusteisen sosiaaliturvan muutoksia hiljattain pidetyssä työpajassa. Kyse on hallituksen kärkihankkeesta, jonka osana STM:n johdolla pohditaan  asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentumista kansainvälisissä tilanteissa eli tuttavallisemmin puhutaan mobiilista sosiaaliturvasta.

Eläketurvakeskus mukana uudistushankkeessa

Suomalainen sosiaaliturva on kokonaisuus, joka perustuu sekä työhön että asumiseen. ETK:sta olemme mukana miettimässä näitä ratkaisuja, koska edustamme työhön perustuvaa työeläketurvaa ja tuomme tätä näkökulmaa mukaan pohdintaan.

Kansainvälisiin tilanteisiin liittyviä ratkaisuja tehdään myös ETK:ssa ja meillä on tietoa kansainvälisen työskentelyn trendeistä. Viime vuosina olemme nähneet, miten lyhyet, nopeasti vaihtuvat työskentelyjaksot eri maiden välillä ovat yleistyneet ja minkälaisia haasteita niihin liittyy sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön näkökulmasta.

Kela-turva tarvitsee uudistumista kansainvälisissä tilanteissa

Miksi Suomen asumisperusteista sosiaaliturvaa eli ns. kela-turvaa sitten pitää uudistaa? Lainsäädäntö, jonka perusteella ratkeaa kela-turva kansainvälisissä tilanteissa, on peräisin vuodelta 1994, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin. Lainsäädäntöä on matkan varrella uudistettu muuttuvan maailman mukana, mutta siitä on tullut vaikeaselkoinen ja hankalasti toteutettava.

Työryhmällä isoja asioita ratkaistavana

Nykyisin henkilön oikeutta eri sosiaaliturvaetuuksiin arvioidaan sekä työskentelyn että vakinaisen asumisen kautta. Vakinaisen asumisen arviointi edellyttää aina henkilön kokonaistilanteen tutkimista, kun taas työskentely on usein helpommin todennettavissa. Tulevaisuudessa voisi olla järkevämpää ratkaista henkilön oikeus etuuksiin työskentelyn perusteella, varsinkin kun tulevan tulorekisterin avulla siitä saadaan nopeasti luotettavaa tietoa.

Mutta kuinka pitkään täällä tulee työskennellä, jotta oikeus etuuksiin syntyy ja jatkuuko turva vielä senkin jälkeen, kun työ loppuu?  Kysymykset eivät ole helppoja, ja ratkaisun olisi oltava oikeudenmukainen niin tänne tulevien kuin täällä olevien ihmisten kannalta.

Työryhmälle vuosi aikaa

Mobiilia sosiaaliturvaa pohtivalle työryhmälle on rakennettu selkeä työsuunnitelma ja aikaa on varattu ensi vuoden kevääseen saakka. On ollut mielenkiintoista päästä mukaan uudenlaisia työtapoja käyttävään työryhmään, jossa kysymyksiä pohditaan työpajoissa puhtaalta pöydältä. Syksyllä pitäisi jo päästä pureksimaan konkreettisia muutosehdotuksia.

2 kommenttia
  1. Hannu Uusitalo
    Hannu Uusitalo says:

    Hienos että toimeenpanon puolelta tulee blogeja. Informatiivinen kirjoitus!

  2. Arja Iisakkala
    Arja Iisakkala says:

    Työntekijöiden vakuuttamisen osalta kuulostaa kovin hyvältä ja järkevältä projektilta. Päällimmäisenä herää monta kysymystä yrittäjien vakuuttamiseen liittyen. Nyt meillä on paljon itsensä työllistäjiä, jotka jäävät YEL-vakuutusturvan ulkopuolelle, koska työpanos tai yrittäjätoiminnan kesto ei täytä YEL:n edellytystä. Tällöin työstä ei kerry oikeutta eläke- tai muuhunkaan sosiaaliturvaan. Työntekijän TyEL-vakuuttaminen ei ole tänäkään päivänä sidottu Suomessa asumiseen, mutta YEL-vakuutus voidaan lain mukaan myöntää vain Suomessa asuvalle yrittäjälle, jollei yrittäjään sovelleta Suomen sosiaaliturvaa esim. EU-asetuksen perusteella. Näin ollen nykyisin työntekijä saa muun sosiaaliturvan (kaikki tai osan) työnteon perusteella, mutta yrittäjän on ensin kuuluttava sosiaaliturvan piiriin saadakseen YEL-vakuutuksen. Ei siis ihan yhdenvertainen tilanne, mutta ymmärrettävää siltä kannalta, että YEL:iä rahoitetaan valtion budjettivaroin. Mielenkiinnolla odotan vaikutusta YEL-vakuuttamisen edellytyksiin, jos asumisedellytyksestä luovutaan.

Kommentointi on päättynyt.