Miltä suomalaisten eläkkeet näyttävät mediaanilla kuvattuna?

Keskiarvo on helppo ymmärtää, mutta se on herkkä ääripäiden arvoille. Mediaani on keskimmäinen havainto.  Mediaania käyttäen erot suomalaisten eläkkeissä niin kuntien ja kuin miesten ja naistenkin välillä pienenevät.

Eläkkeiden keskimääräistä tasoa on kuvattu perinteisesti keskiarvolla. Keskiarvo on helppo ymmärtää, sillä jokainen muistaa kouluajoilta paljon käytetyn tunnusluvun, todistuksen keskiarvon. Keskiarvo on kuitenkin herkkä ääripäiden arvoille. Viime aikoina on yhä useammin vaadittu myös eläkkeiden tason kuvaamista mediaanilla. Mediaani on keskimmäinen havainto eli sen molemmille puolille sijoittuu puolet kaikista tapauksista. Näin ollen se ei ole yhtä herkkä ääriarvoille. Miltä Suomen eläkkeet näyttävät mediaanilla kuvattuna?

Vuonna 2016 keskimääräinen kokonaiseläke oli 1632 €/kk. Mediaanieläke oli 1405 €/kk. Eroa reilut 200 euroa eli 14 prosenttia. Naisten keskimääräinen kokonaiseläke suhteessa miesten eläkkeeseen oli 79 prosenttia. Mediaanilla ero kapenee 80 prosenttiin. Kauniaisissa tämä ero oli keskiarvolla laskettaessa 50 prosenttia. Mediaania käyttämällä ero on jokseenkin sama (49 %).

Keskiarvolla tarkasteltaessa Suomesta löytyy yksi kunta, Utsjoki, missä naisten keskimääräinen eläke on miehiä suurempi. Mediaanilla laskettaessa Lapista löytyy myös toinen kunta, Pelkosenniemi, missä naisten keskimääräinen eläke nousee miesten eläkettä korkeammaksi. Pohjois-Savossa sijaitsevassa Tervossa miesten ja naisten eläkkeet ovat jokseenkin samaa tasoa.

Kauniaisissa myös suurin mediaanieläke

Mediaanieläke on kaikissa kunnissa alhaisempi kuin keskimääräinen eläke. Eron suuruus vaihtelee. Noin parissakymmenessä kunnassa keskiarvon ja mediaanin välinen ero jää alle kymmeneen prosenttiin. Muutamassa kunnassa ero on huomattava, yli 20 prosenttia. Nämä ovat pieniä kuntia lähinnä Ahvenanmaalla ja Lapissa, mutta tähän joukkoon mahtuu myös Kauniainen.

Mediaanitarkastelussa kuntien järjestys ei juurikaan muutu:  Kauniaisten eläke säilyy suurimpana (2 366 €). Keskiarvolla mitattuna Etelä-Pohjanmaan Isojoella oli pienin keskimääräinen kokonaiseläke, mediaanilla mitattuna toiseksi pienin. Keski-Pohjanmaan Halsualla saadaan eläketasoltaan maan pienintä eläkettä (1 059 €), tosin eroa Isojokeen on vain seitsemän euroa.

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Pääpiireissään sitä, että mediaanieläke on selvästi alhaisempi kuin keskimääräinen eläke. Mediaania käyttäen erot niin kuntien kuin miesten ja naisten välillä pienenevät. Kauniaisissa ja osassa Ahvenmaan ja Lapin kuntia keskieläkettä nostaa huomattavasti muutamat suuret eläkkeet. Nämä ovat pääosin kuntia, joissa eläkkeensaajien määrä on pieni. Muutama suuri eläke nostaa tällöin keskiarvoa merkittävästi.

Keskieläke 1632 euroa – Etk.fi-uutinen

10 kommenttia
 1. jari2208
  jari2208 says:

  Millainen on tilanne, jos tarkasteluun otetaan vain yksityisen puolen eläkkeet ilman yrittäjiä?

 2. Tiina Palotie-Heino
  Tiina Palotie-Heino says:

  Isolla osalla eläkkeensaajia on työhistoriaa sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta ja osa on niiden lisäksi voinut toimia jossain vaiheessa myös yrittäjänä.
  Jos tarkastellaan vain sellaisia henkilöitä, joilla koko työhistoria koostuu työskentelystä vain yksityisellä sektorilla eivätkä he ole olleet yrittäjinä saadaan keskieläkkeeksi 1073 € ja mediaani 891 €. Naisten keskieläke tässä joukossa jää 58 prosenttiin ja mediaanilla tarkasteltaessa 54 prosenttiin. Kauniaisissa keskieläke näillä henkilöillä on 2370 € ja mediaani1664 €, ja naisilla eläke suhteessa miehiin jää molemmissa tapauksissa 38 prosenttiin. Näissä luvuissa on mukana perhe-eläke, mutta ei kansaneläkettä.

 3. Tiina Palotie-Heino
  Tiina Palotie-Heino says:

  Jos edellä mainitun joukon eläkkeisiin lisätään heidän kansaneläke, saadaan keskieläkkeeksi 1241 € ja mediaaniksi 1105 €. Naisten keskimääräinen eläke nousee 65 prosenttin ja mediaanilla tarkasteltaessa 72 prosenttiin. Kauniaisissa keskieläke näillä henkilöillä on 2584 € ja mediaani 1760 €. Kauniaisissa naisten eläke keskimäärin edelleen 38-39 prosenttia molemmilla laskutavoilla. Koko maan tasolla kansaneläkkeellä on siis melko iso vaikutus ja erityisesti naisten eläkkeisiin.

 4. jari2208
  jari2208 says:

  Kysyn vielä yhden asian.

  Miten luvut muuttuvat mikäli perhe-eläke poistetaan?

 5. Tiina Palotie-Heino
  Tiina Palotie-Heino says:

  Jos tarkastellaan yksityisellä sektorilla työuransa tehneiden eläkkeitä siten, että perhe-eläke jätetään huomioimatta, ovat eläkkeiden tasot hieman alhaisemmat. Keskieläkkeeksi saadaan tällöin 1173 € ja mediaaniksi 1030 €. Naisten keskimääräinen eläke suhteessa miesten eläkkeeseen laskee 58 prosenttiin ja mediaanilla tarkasteltaessa 63 prosenttiin. Kauniaisissa keskieläke on näillä henkilöillä 2398 € ja mediaani 1531 €. Kauniaisissa naisten keskimääräinen eläke laskee molemmilla laskutavoilla 32 prosenttiin. Perhe-eläkkeellä on siis selvä vaikutus naisten eläkkeiden tasoon.

 6. Tiina Palotie-Heino
  Tiina Palotie-Heino says:

  Selvennykseksi ja osin korjaukseksi vielä yllä olevaan:

  Vuonna 2016 vain yksityisen sektorin eläkettä saavalla keskieläke oli 1878 e/kk ja mediaanieläke heillä oli 1695 e/kk. Tällaisia henkilöitä oli noin 347 100. Naisten keskimääräinen eläke tällöin suhteessa miesten keskimääräiseen eläkkeeseen oli 70 % ja mediaanilla laskettuna 77 %. Jos tarkastellaan vain yksityisellä sektorilla työskennelleitä, jotka saivat lisäksi kansaneläkettä, muodostuu keskieläkkeeksi 1496 e/kk ja mediaaniksi 1288 e/kk. Tällaisia henkilöitä oli noin 590 100.Naisten keskimääräinen eläke tällöin 66 % ja mediaanilla laskettuna 69 %. Ilman kansaneläkettä keskieläke oli näillä henkilöillä 1377 e/kk ja mediaani 1252 e/kk.

  Vain julkisen sektorin eläkettä saavilla keskieläke oli 2086 e/kk ja mediaanieläke heillä oli 1929 e/kk. Tällaisia henkilöitä on noin 152 900. Naisten keskimääräinen eläke tällöin suhteessa miesten keskimääräiseen eläkkeeseen oli 72 % ja mediaanilla laskettuna 73 %. Jos tarkastellaan vain julkisella sektorilla työskennelleitä, jotka saavat lisäksi kansaneläkettä, muodostuu keskieläkkeeksi 1950 e/kk ja mediaaniksi 1818 e/kk. Tällaisia henkilöitä on noin 174 400. Naisten keskimääräinen eläke tällöin 69 % ja mediaanilla laskettuna 70 %. Ilman kansaneläkettä keskieläke on 1917 e/kk ja mediaani 1817 e/kk.

  Nämä kaikki luvut ovat ilman perhe-eläkettä, osa-aikaeläkettä ja yrittäjiä.

 7. jari2208
  jari2208 says:

  Arvotaanko näistä joku oikeaksi vai mihin tämä numeroiden muuttelu perustuu? Näyttää siltä, että kohta kaikki summat ovat mahdollisia yksityisten eläkkeiden kohdalla. Ei tämä kyllä luottamusta lukuihin lisää. Nyt mukaan otetaan uutena elementtinä osa-aikaeläkkeet, kohta varmaan työkyvyttömyyseläkkeetkin laitetaan numeroita sekoittamaan.

 8. Tiina Palotie-Heino
  Tiina Palotie-Heino says:

  Suomen eläkejärjestelmä muodostuy työeläkkeestä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä. Työeläkejärjestelmä ja kansaneläkejärjestelmä maksavat vanhuus-, työkyvyttömyys ja perhe-eläkettä. Lisäksi työeläkejärjestelmässä on osa-aikaeläke. Julkisella ja yksityisellä sektorilla on useita työeläkelakeja. Tämä eläkejärjestelmän monitahoisuus tuo haasteet tilastoinnille. Osa-aikaeläkeensaajia ei lasketa mukaan eläkeläisiin, koska sen saannin ehtona on työssäkäynti. Näin ollen osa-aikaeläkettä ei lasketa mukaan keskieläkkeeseen eikä mediaaniin. Työkyvyttömyyseläkkeet sen sijaan ovat aina mukana, kun kuvataan keskimääräistä eläkettä. Näin on johdonmukaisesti toimittu kaikissa ETK:n tilastoissa ja myös kaikissa ylläolevissa luvuissa. Erikseen voidaan lisäksi tarkastella vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden keskimääräisiä tasoja, kuten ETK tekee tilastoissaan.

Kommentointi on päättynyt.