Miesten ja naisten eläke-erot suuret – koska ollaan tasoissa?

Vuonna 2016 työeläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden miesten keskimääräinen eläke oli 2 036 euroa. Naisilla vastaava luku oli 1 520 euroa kuukaudessa eli eroa on reilut 500 euroa. Se on paljon. Kymmenen vuotta sitten ero oli peräti 700 euroa. Suoraviivaisesti voisi laskea, että jos kehitys jatkuu samanlaisena, ero kuroutuu umpeen 25 vuodessa. Näin tuskin tulee käymään.

Eläke määräytyy pitkälti kunkin työuran pituuden ja työuran ansioiden mukaan. Naisten työuran pituus on kasvanut ja lähestyy vähitellen miesten työuran pituutta. Samaan aikaan kokoaikaisesti työskentelevien naisten keskiansiot suhteessa kokoaikaisesti työskentelevien miesten ansioihin ovat kasvaneet, mutta ero kaventuu harmillisen hitaasti.

Ero oli viime vuonna edelleen 17 prosenttia sen ollessa kymmenen vuotta aikaisemmin 20 prosenttia. Naisten työurien pidentyminen selittääkin pääosin sukupuolten välisen eläke-euron kaventumisen.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastailmestyneen tutkimuksen mukaan naisten koulutustaso on noussut sekä valtiolla että kunnissa miesten koulutustasoa enemmän. Kuitenkin vain valtiolla koulutustason nousu yhdistyi naisten etenemiseen parempipalkkaisiin ammatteihin.

Johtopäätös on, että ammattirakenteen muutos ja koulutustason nousu eivät automaattisesti pienennä sukupuolten välistä palkkaeroa ainakaan julkisella sektorilla. Julkinen sektori on merkittävä naisten työllistäjä ja siksi tätä tulosta voidaan pitää merkittävänä myös eläkkeiden kannalta.

Suomessa on poikkeuksellisen sukupuolittuneet työmarkkinat. Naiset työskentelevät edelleen naisvaltaisilla aloilla, joiden palkkataso on selvästi alhaisempi kuin miesvaltaisten alojen. Naisten koulutustason nousu ei riitä naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventamiseen. Niin kauan kuin työmarkkinoiden jakautuminen mies- ja naisvaltaisiin aloihin pysyy, säilyy myös ero eläkkeiden tasossa.

Lähteet: