EU:n sosiaaliturvasäännöksiin haetaan muutoksia

Euroopassa liikkuvilla työntekijöillä ja yrittäjillä on usein käsityksenä, että kun lähtee tekemään töitä ulkomaille, sosiaaliturva tulee automaattisesti kotimaasta. Kun olen kotimaani kansalainen ja maksan veroni sinne, mistä muualta kuuluisi sosiaaliturva tulla?

Näinhän ei siis ole. Kun tehdään töitä muualla Euroopassa ja liikutaan rajojen yli, EU:n eri jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä sovittavat yhteen asetukset 883/2004 ja 987/2009. Ne sääntelevät, missä maassa työntekijä on sosiaalivakuutettu eli minne maksut tulee maksaa ja mikä maa maksaa etuuksia.

Kansalaisuuden tai verotusvaltion perusteella vakuuttaminen olisi todennäköisesti yksiselitteisempää, sillä asetusten säännöt eivät ole yksinkertaisia eivätkä aina noudata sitä logiikkaa, minkä mukaan nykyajan mobiilit työntekijät toimivat ja ajattelevat. Monimutkaiset säännökset saattavat myös edesauttaa järjestelemään työntekijöiden sosiaaliturvaa halvempien kustannusten maihin.

Komissio esitteli muutospaketin

EU:n sosiaaliturva-asetukset ovat olleet voimassa jo useita vuosikymmeniä, ja niihin on matkan varrella tehty muutoksia, viimeksi vuonna 2012. Useat työryhmät miettivät ja ovat miettineet viime aikoina tarpeellisia muutoksia, jotta asetusten säännöt vastaisivat paremmin sekä työntekijöiden, työnantajien että jäsenvaltioiden toiveita.

Komissio on ottanut haasteen vastaan ja esitteli joulukuussa 2016 sosiaaliturva-asetusten muutospaketin osana laajempaa työvoiman liikkuvuuteen liittyvää ohjelmaa. Komissio ehdotti muutoksia muun muassa työttömyysturvaan, pitkäaikaishoidon etuuksiin, vanhempainetuuksiin ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskeviin sääntöihin.

Komission ehdotuksia ehdittiin odottaa. Sosiaaliturva-asiat ovat olleet pinnalla Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikaisten ratkaisujen sekä Brexit-keskusteluissa esiintyneiden, lähinnä perhe-etuuksia koskeneiden kommenttien johdosta.

Muutosehdotukset eivät etene helpolla

Muutosehdotukset joutuvat vaikeaan prosessiin ennen kuin uusia muutoksia saadaan voimaan. Ehdotukset käyvät läpi parlamentin sekä neuvoston käsittelyt, ja näiden kahden tahon pitää vielä päästä yhteisymmärrykseen sanamuodoista.

Asetusmuutosten käsittely on lähtenyt eteenpäin, mutta helpolta ei niiden eteneminen näytä. Pienilläkin sanamuodon muutoksilla on laajoja vaikutuksia ja ne vaikuttavat eri tavalla eri jäsenvaltioissa, joista toiset maat selkeästi vastaanottavat työntekijöitä ja toiset tuottavat työntekijöitä maailmalle. Haastavan lisän sosiaaliturva-asetusten muuttamiseen liittyviin keskusteluihin tuo samaan aikaan käynnissä olevat Brexit-neuvottelut.

Tarve selkeämmille säännöille on suuri sekä viranomaisten, työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta. Edellisten muutosten valmistelu vei vuosia ja nyt on enemmän jäsenvaltioita mukana neuvotteluissa. Lopullista aikataulua muutoksille ei edes uskalla arvioida.