ETK-blogi kutsuu keskustelemaan

Tervetuloa tutustumaan Eläketurvakeskuksen (ETK) uudistettuihin nettisivuihin. Uudistuksen yhteydessä avataan myös tämä ETK:n blogi, johon minulla on ilo kirjoittaa ensimmäinen teksti.

ETK-blogin tavoite on viestiä työeläketurvan merkityksestä ja tarjota eväitä eläkkeistä käytävään keskusteluun. Talomme asiantuntijat kirjoittavat blogissa omista erityisosaamisen alueistaan. Vieraileviksi kirjoittajiksi olemme onnistuneet saamaan merkittävän ja monipuolisen vaikuttajajoukon, mistä olemme hyvin tyytyväisiä.

Mikä on ETK:n rooli eläkekeskustelussa?

ETK ei päätä eläkkeistä eikä eläkepolitiikasta. ETK:n tehtävänä on tuottaa eläketurvan arvioinnin ja kehittämisen kannalta merkityksellistä tutkimustietoa, selvityksiä, laskelmia ja arvioita.

ETK:lla on myös laista lähtevä velvollisuus vaikuttaa niin, että eläkkeistä käytävä keskustelu ja päätöksenteko mahdollisimman pitkälle perustuisivat faktoihin ja parhaaseen käytettävissä olevaan asiantuntijatietoon.

Nämä tavoitteet olemme tiivistäneet ETK:n visioksi: Meiltä kysytään – meihin luotetaan.

Työeläkkeen tarkoitus

Työeläketurvan tarkoitus on säilyttää kohtuullisessa määrin työntekijän työnaikainen kulutustaso vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman kohdatessa. Tarkoitus on tasata yksilön omia tuloja yli elinkaaren ja antaa vakuutusturvaa työkyvyttömyyden ja pitkän eliniän varalle. Työeläkejärjestelmä toimii tehokkaimmin ja läpinäkyvimmin, kun sen annetaan keskittyä tähän päätavoitteeseensa.

Työeläkkeen tehtävä ei ole tasata tuloja edellä kuvattua tarvetta enempää. Eläkkeiden muihin tulontasaustarpeisiin on kehitetty omat välineensä. Pieniä työeläkkeitä täydennetään kansan- ja takuueläkkeellä ja muulla sosiaaliturvalla. Suuria eläkkeitä tasoitetaan progressiivisella tuloverolla.

Työeläke toteuttaa elinaikaisen tulontasauksen tavoitetta ns. ansaintaperiaatteen avulla. Kun työstä saa euron palkkaa, kertyy samalla eläkettä tietyn määräprosentin mukaisesti.

Työeläke on siis yksilöllinen ja henkilökohtainen eläke, jonka suuruus määräytyy tehdyn työn perusteella. Se ei ole esimerkiksi jokin määräprosentti jostakin yleisestä keskipalkkaperusteesta.

Visio työeläketurvasta

ETK:n strategiaan sisältyvässä työeläketurvan visiossa tavoiteltava työeläkejärjestelmä on kuvattu seuraavasti: Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty.

Ei tämä blogi varmaan maailmaa muuta, mutta tavoite on, että siinä puhutaan asiantuntijatietoon perustuen eläkejärjestelmän perusasioista: mitä varten työeläkkeitä tarvitaan, mitä yllä oleva työeläketurvan visio voisi käytännössä tarkoittaa. Tarvittaessa selvennetään käsitteitä ja tietenkin puhutaan kulloinkin ajankohtaisista asioista.

Tervetuloa keskustelemaan!