Etätyössä Espanjassa – miten käy sosiaaliturvan?

Pienessä ohjelmistoalan yrityksessä työskentelevä Liisa haluaisi muuttaa Espanjan lämpöön ja tehdä sieltä käsin töitä etänä suomalaiselle työnantajalleen. Työnantajalle menettely sopii hyvin, ja miksei sopisi – tekeehän Liisa nytkin paljon töitä kotoaan käsin. Vaikka työntekijän ja työnantajan näkökulmasta etätyössä muuttuu vain kotitoimiston sijainti, on toisessa EU-maassa työskentelyllä merkittävä vaikutus työntekijän sosiaaliturvaan.

Työntekijä vakuutetaan työntekomaassa

Jos Liisa toteuttaa haaveensa ja muuttaa Espanjaan tekemään etätöitä, sovelletaan häneen Espanjan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Silloin hän ei voi kuulua samanaikaisesti Suomen sosiaaliturvaan. EU-alueella työskentelevien työntekijöiden sosiaaliturvaa koordinoivan EU-asetuksen (883/2004) mukaan fyysinen työntekopaikka määrittää sen, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan.

Liisan tapauksessa oikeus eläkkeeseen ja muihin sosiaaliturvaetuuksiin määräytyy Espanjan lainsäädännön mukaisesti. Osaan etuuksista voi sisältyä vaatimuksia esimerkiksi Espanjassa työskentelyajan vähimmäiskestosta.

Voiko etätyöntekijä olla lähetetty työntekijä?

Jos Espanjassa työskentely on tilapäistä, voi työnantaja hakea ns. lähetetyn työntekijän todistusta (A1-todistus) Eläketurvakeskukselta osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomailla työskentelyn aikana. Jos todistus myönnetään, työnantaja jatkaa lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamista Suomeen normaalisti.

Lähetetyllä työntekijällä säilyy oikeus Suomesta maksettaviin etuuksiin kuten sairaus- ja työttömyyspäivärahoihin sekä vanhempainetuuksiin. Myös työeläke karttuu Suomeen Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Tilapäisesti Espanjassa etätyössä suomalaiselle työnantajalle työskentelevä voi saada A1-todistuksen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos työsuhde päättyy todistuksen voimassaoloaikana tai työntekijä solmii etätyösuhteen lisäksi esim. työsuhteen paikallisen työnantajan kanssa, oikeus Suomen sosiaaliturvaan päättyy.

Milloin etätyöntekijä kuuluu Espanjan sosiaaliturvaan?

Jos A1-todistusta ei haeta tai muutto Espanjaan on pysyvä, maksaa työnantaja kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Espanjaan niin kuin paikallinen lainsäädäntö sitä edellyttää. Tällöin myös työntekijä saa kaikki etuutensa Espanjasta.

Näissä tilanteissa työnantajan ja työntekijän on selvitettävä Espanjan sosiaaliturvaviranomaisilta kuinka maksujen maksaminen käytännössä tapahtuu ja millä edellytyksillä Espanjan sosiaaliturvaan voi päästä. Jos työntekijä myöhemmin palaa Suomeen, on hänen eläkeiässä muistettava hakea Espanjaan karttunutta eläkettä erikseen. Oikeus Espanjan eläkkeeseen saattaa edellyttää vuodenkin kestävän työskentelyn Espanjassa.