Aviopuolisoiden ikäerot Suomessa

Suomen työeläkejärjestelmässä leskeneläkettä maksetaan leskelle kuolemaan saakka. Puolisoiden ikäerot vaikuttavat siihen, kuinka pitkään leskeneläkettä keskimäärin maksetaan tulevaisuudessa.

Avioliittoa solmittaessa on tyypillistä, että mies on vaimoaan jonkin verran vanhempi. Mutta kuinka suuret ovat aviopuolisoiden ikäerot? Entä riippuuko ikäero siitä, minkä ikäisenä avioliitto solmittiin?

Lasketaan siis ikäero Suomessa asuville pareille, jotka menivät viime vuosien aikana naimisiin. Positiivinen ikäero tarkoittaa, että mies on vaimoa vanhempi, negatiivinen että vaimo on aviomiestä vanhempi. Jos ikäero on 0, puolisot ovat samanikäisiä.

Vuonna 2015 solmituissa avioliitoissa mies oli vaimoa keskimäärin 2,3 vuotta vanhempi. Ikäeron jakauma muistuttaa Gaussin kellokäyrää, jonka huippu on kohdassa, jossa mies on vaimoaan noin vuoden vanhempi. Vuonna 2015 oli siis tyypillistä, että mies oli vaimoaan vanhempi ja isot ikäerot olivat suhteellisen harvinaisia.

Mies on tavallisesti (59 % aviopareista) vaimoa yli vuoden vanhempi. Toisinpäin yli vuoden ikäero on harvinaisempi (19 % aviopareista) ja 22 prosentissa aviopareista ikäero on alle vuoden. Yli viiden vuoden ikäero esiintyy 29 prosentissa aviopareista, yli kymmenen vuoden ikäero vain vajaalla 9 prosentilla aviopareista.

Avioliiton solmimisikä vaikuttaa ikäeroon

Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan toisen kysymyksen vastausta: miten ikäero riippuu vaimon iästä avioliiton solmimishetkellä. Siinä esitetään vuosina 2008–2015 solmitettujen avioliittojen jakaumatietoa, mediaani ja muita prosenttipisteitä, vaimon näkökulmasta. Kuvion vaaka-akselilla on vaimon ikä, kun hän menee naimisiin, ja pystyakselilla aviopuolisoiden ikäero.

Kuviossa punainen viiva havainnollistaa mediaanin käyttäytymistä. Tilastotieteessä mediaani tarkoittaa, että puolet havainnoista on mediaanin yläpuolella, puolet sen alapuolella. Sinisten viivojen väliin jää puolet ja vihreiden viivojen väliin 80 prosenttia pareista, joissa vaimo on tietyn ikäinen.

Kuvio 1. Ikäeron jakauma naisten näkökulmasta

Ikäeron jakauma - naiset

Ikäeron mediaani pienenee naisen iän mukana, mutta yksilökohtainen vaihtelu lisääntyy. Alle 27-vuotiaiden morsianten sulhanen on vain alle 10 prosentissa liittoja naista yli vuoden nuorempi. Nuorten naisten solmimissa avioliitoissa on siis tyypillistä, että mies on samanikäinen tai vanhempi. Naisten 27–50-vuotiaana solmimissa avioliitoissa mies on keskimäärin noin pari vuotta vanhempi. Mitä vanhempi vaimo on, sitä tyypillisemmin mies on häntä nuorempi. Yli 50-vuotiaat naiset menevät naimisiin yhtä usein heitä vanhempien kuin nuorempien miesten kanssa.

1 kommentti
  1. eija linden
    eija linden says:

    Katson,että kun mies on yli kaksikymmentä vuotta naistaan vanhempi,jossain aivojen toiminnoissa on vikaa.Varsinkin ne parit joilla ei ole lapsia. Mikäli mies on 29-30 vuotta naista vanhempi,kyseessähän on isä tai isoisa-lapsi syndrooma.esim.Niinistön ja Haukion ikäero on 29,5 vuotta ja se näkyy. Valokuvat ovat paljastavia.
    Ainahan tämän tyyppisissä parisuhteissa herää kysymys vääristyneistä taustatekijöistä. Raha tai asema voi vaikuttaa aluksi kivalta,mutta vuorien myötä se kostautuu naiselle. Isä ja tytär Ei voi olla rakastavaisia.

Kommentointi on päättynyt.