Kahden kerroksen työssä jatkajat?

Sosioekonomisten tekijöiden vaikutus eläkeikäisten työssä jatkamiseen on kaksijakoinen. Korkeassa ammattiasemassa olevat ja korkeatuloiset osallistuvat pitkään työelämään, mutta toisaalta näin tekevät myös velalliset ja vuokra-asujat. Osa näyttää pystyvän hyödyntämään vapautta valita työelämän tarjoamia sosiaalisia ja taloudellisia palkkioita, kun taas toisille työssä jatkaminen voi olla toimeentulon kannalta välttämätöntä. Keskimääräinen eläköitymisikä oli 63–68 vuoden ikähaitarissa vähän yli 64 […]