Työeläkealan täytyy taistella työkyvyttömyyttä vastaan

Työeläkealan perustehtävä on ansaittujen eläkkeiden maksaminen sekä eläkevarojen tuottava ja turvaava sijoittaminen, jotta jokainen saa ansaitsemansa eläkkeen myös tulevaisuudessa. Eläkkeitä koskevassa keskustelussa unohtuu usein, että työeläkeyhtiöt ovat vakuutusyhtiöitä, joiden ainoa tuote ei ole vanhuuseläke. Työeläketoimijoille ja yhteiskunnalle erittäin merkittävä eläkelaji on usein liian vähälle huomiolle jäävä työkyvyttömyyseläke.

Kilpailu kiristyy, palvelu paranee ja tehokkuus lisääntyy

Suomen työeläkejärjestelmä on hajautettu usean toimijan toteutettavaksi – monestakin syystä. Hajautusta on perusteltu muun muassa sillä, että yksi yksittäinen, massiivista valtaa käyttävä toimija olisi herkkä poliittisille paineille, kuten viimeaikainen keskustelu eläkevarojen käytöstä valtion lainoihin tai eläkeindeksin korotuksiin osoittaa. On hyvä, että eläkevarat pysyvät erillään poliittisista agendoista. Eläke jos mikä, on menneiden, nykyisten ja tulevien sukupolvien välinen […]