Työeläkettä karttuu myös koronakriisin aikana

Kun pohditaan koronakriisin vaikutuksia työeläkkeisiin, mieleen tulevat ehkä ensimmäisenä hiipuvat sijoitustuotot ja niiden aiheuttamat vakavaraisuusongelmat tai työeläkemaksujen vähentymisen aiheuttama kassavajaus työeläkejärjestelmässä. Mutta miten käy tavallisen ihmisen eläkkeen? Miten erilaiset kriisistä aiheutuvat poissaolot työstä vaikuttavat eläketurvaamme?

Työkyvyttömätkö töihin?

Vanhuuseläkkeiden alaikärajaa nostettiin vuoden alussa toteutetussa eläkeuudistuksessa, jotta työurat pidentyisivät ja eläkkeet paranisivat. Monet sairaat ja työttömät protestoivat. Milläs pidennät työuraa, kun ei kukaan huoli tai ei kykene töihin. Yksi hallituksen kärkihankkeista on saada työkyvyttömiä tai paremminkin osatyökykyisiä töihin. Miten se voisi tapahtua?

Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet ovat tulevan ajan varassa

Eläkejärjestelmä on aina turvannut työkyvyttömien toimeentuloa. Nuorten eläketurvan järjestämisessä on kuitenkin haasteensa. Alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskieläke on ETK:n tuoreen tutkimuksen mukaan vain runsaat 800 euroa kuukaudessa. Nuoret työkyvyttömät eivät istu työeläketurvan formaattiin kovin hyvin ja he ovatkin tyypillisesti Kelan etuuksien saajia. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeen määräytymiseen liittyvillä muutoksilla on suurempi merkitys nuorempana kuin vanhempana työkyvyttömäksi tuleville.

Perhe-eläkeselvitys nostaa lapseneläkkeet esille

Sosiaali- ja terveysministeriön kolmikantainen selvitystyö perhe-eläkkeistä on juuri julkaistu. Selvityksessä on uutta tietoa eläke- ja väestörekistereistä, siinä arvioidaan järjestelmän toimivuutta ja tuodaan esiin jatkokeskustelun pohjaksi joitakin kehittämismalleja. Julkisessa keskustelussa esille nousee yleensä vain leskeneläkkeen oikeutus tai vääryys. Kehittämismalleissa keskeistä on kuitenkin lapsen eläketurvan parantaminen.