Työttömien opiskeluhalujen suitsiminen lyhentää työuria

Riski joutua työttömäksi on tuttua kovin monelle, koulutukseen tai tehtävän vaativuuteen katsomatta. Koulutus kuitenkin pienentää tätä riskiä. Paraskaan osaaja ei saa uutta työtä, jos hänen työalansa uhkaa kuihtua. Kouluttautumalla ihan muihin hommiin hänen työmarkkina-arvonsa saattaa kasvaa jälleen ja uusi työ löytyä. Tähän pitäisi pyrkiä, sillä mitä enemmän on työttömyyttä, sitä lyhyemmiksi työurat jäävät.