Työn murrokselta on vaikea suojautua

Kun toimintatavat muuttuvat, muuttuu myös se, millaisille taidoille ja kyvyille on kysyntää. Maatalousyhteiskunnassa tarvittiin rutiineja, joilla turvattiin riittävä sato. Teollisyhteiskunnassa näppäryyttä ja pitkästymättömyyttä. Tänä päivänä valttia on pitkäjänteisyys ja sopeutumiskyky muutokseen.

Historiallinen painolasti rasittaa työllisyysastetta

Suomen työeläkejärjestelmän ensimmäisinä vuosikymmeninä, 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla, työeläkemaksujen osuus kokonaispalkasta oli aluksi noin viidennes ja myöhemmin noin puolet nykyisestä maksutasosta. Eläkevakuuttaminen oli siis pilkkahintaista. Asiaa on viime vuosina käsitelty lähinnä “talletettujen” eläkemaksujen arvon kasvuna toteutuneissa eläkkeissä ja sitä kautta sukupolvien välisenä toteutuvien eläkkeiden epäoikeudenmukaisuutena, mutta asiassa on muitakin ulottuvuuksia.