Uudet eläkelaskelmat antavat aihetta pohdintaan

Eläketurvakeskus julkaisi viime viikolla uusimmat pitkän aikavälin eläkelaskelmansa. Peruslaskelmassa yksityisen sektorin työeläkemaksun (TyEL-maksu) näkymät ovat vakaat noin 30 vuoden ajan, mutta sen jälkeen maksuun kohdistuu tasaisesti kohoava nousupaine. Laskentajakson lopulla eli vajaan 70 vuoden päästä nousupaine olisi jo liki 6 prosenttia palkoista.

On aika tehdä yrittäjien eläkevakuutuksesta versio 2.0

Yrittäjien eläkelaki (YEL) tuli voimaan vuonna 1970 eikä sen perusperiaatteisiin ole sen koommin tehty olennaisia muutoksia. YEL:ssä yrittäjyys näkyy lähtökohtaisesti pitkäaikaisena ja tulot vakiintuneina. Sama ajattelu oli tuolloin vallalla myös työntekijäin eläkelaissa (TEL) loppupalkkaperiaatteineen. Kummassakin laissa oli myös 4 kuukauden ns. odotusaika ennen kuin eläkettä ylipäätään alkoi kertyä.

Lukemisen arvoinen puheenvuoro eläkkeistä

Toimittajat Teemu Muhonen ja Jari Hanska ovat julkaisseet eläkejärjestelmästä kirjan nimeltä ”Eläketurma – Miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus” (Vastapaino). Uutta sukupolvisopimusta perustellaan eläkeläisten ja nuorempien ikäluokkien viimeaikaisella tulokehityksellä, joka tekijöiden mielestä on ollut epätasapainoista. Ehdotuksissa sukupolvisopimuksen ensi vaiheeksi pelkistyy nykyisten eläkkeiden leikkaaminen. Eläkejärjestelmää ei tekijöiden mielestä kuitenkaan tarvitse räjäyttää. Kirja on arvokas puheenvuoro eläkkeistä käytävään […]

Entä jos suuret ikäluokat eivät olisikaan suuria?

Suurilla ikäluokilla monet tarkoittavat vuosina 1945–1949 syntyneitä. Tuolloin lapsia syntyi vuosittain 100 000:n molemmin puolin. Sen jälkeen lukumäärät alenivat tasaisesti aina 1960-luvun loppupuolelle saakka. Sittemmin vuosittain syntyneiden määrä on vaihdellut 60 000:n ympärillä. Näin katsottuna suuria tai suurehkoja ikäluokkia ovat kaikki ennen 1960-luvun puoliväliä syntyneet.

Miksi eläkerahastojen annetaan kasvaa?

Otsikon mukainen kysymys on useasti esitetty työeläkeindeksin muuttamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen yhteydessä. Kysymys on ymmärrettävä ja luonnollinen. Eikö työeläkemaksun vakauttamiseen riitä, että rahastot pidetään ennallaan? Vastaus on, ettei riitä. Rahastojen kasvua tarvitaan, koska eläkemenokin kasvaa.

ETK-blogi kutsuu keskustelemaan

Tervetuloa tutustumaan Eläketurvakeskuksen (ETK) uudistettuihin nettisivuihin. Uudistuksen yhteydessä avataan myös tämä ETK:n blogi, johon minulla on ilo kirjoittaa ensimmäinen teksti. ETK-blogin tavoite on viestiä työeläketurvan merkityksestä ja tarjota eväitä eläkkeistä käytävään keskusteluun. Talomme asiantuntijat kirjoittavat blogissa omista erityisosaamisen alueistaan. Vieraileviksi kirjoittajiksi olemme onnistuneet saamaan merkittävän ja monipuolisen vaikuttajajoukon, mistä olemme hyvin tyytyväisiä.

Indeksialoitteen perustelut eivät kestä läpivalaisua

Syyskuun loppupuolella avattiin kansalaisaloite siirtymisestä ansiotasoindeksin käyttöön työeläkkeiden indeksitarkistuksissa. Tällä hetkellä aloitteella on liki 70 000 allekirjoittajaa, joten se etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen suuren merkityksen takia on välttämätöntä, että siitä ja sen perusteluista käydään kunnollinen keskustelu.