TEL-lisäeläke syntyi täydentämään eläketurvaa

Ennen vuotta 2001 työnantaja saattoi ottaa työntekijöilleen rekisteröidyn TEL-lisäeläkevakuutuksen. TEL-lisäeläkevakuutus syntyi täydentämään lakisääteisen eläkejärjestelmän alkuvaiheen matalaa eläketasoa. Vakuutus lopetettiin kokonaan vuoden 2016 lopussa. Viime vuonna maksussa olleiden TEL-lisäeläkkeiden keskimääräinen etuus oli 143 euroa kuukaudessa.

Millaisia yrittäjien YEL-työtulot keskimäärin ovat?

Kysyin ystävältäni, joka työskentelee yrittäjänä, miten hän näkee YEL-vakuutuksen. Hän sanoi, että pienyrittäjänä kokee YEL-maksut hieman korkeina. Toisaalta hän harmitteli sitä, ettei ollut huomannut alun perin asettaa YEL-työtuloaan oikeammalle tasolle, kun vielä sai aloittavan yrittäjän maksunalennuksen. Työtulo tulisi YEL:n mukaan vahvistaa sen suuruiseksi, kuin yrittäjän tekemästä työstä pitäisi maksaa palkkaa toiselle henkilölle, jolla olisi sama […]