Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Opi laskemaan työeläkkeitä

Mistä ansioista työeläke lasketaan? Kuinka paljon eläkettä karttuu? Miten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke eroavat toisistaan? Miten laskenta muuttuu vuonna 2017? Selvitä vastaukset kysymyksiin.

Työvoiman liikkuvuus EU:ssa vuoden 2016 pääteemoja

Alankomaat aloittaa EU-puheenjohtajamaana tammikuussa 2016. Puolivuotisen puheenjohtajakauden sosiaali- ja työllisyysasioita koskevat pääteemat ovat työvoiman liikkuvuus ja reilu työ, työhyvinvointi ja –terveys sekä köyhyyden vähentäminen.

Julkaisusarjat uudistuvat

Eläketurvakeskuksen julkaisusarjat uudistuvat vuoden 2016 alusta alkaen. Sarjojen määrä vähenee. Eläketurvakeskuksen tuottama asiantuntijatieto julkaistaan vastedes neljässä sarjassa: Tutkimuksia, Raportteja, Tilastoja ja Käsikirjoja.

Tervetuloa tutkimusseminaareihin keväällä 2016

Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaarit käynnistyvät jälleen tammikuussa. Seminaareissa esitellään eläketurvan arvioinnin ja kehittämisen kannalta kiinnostavia uusia tutkimuksia. Kevätkauden seminaarien aiheita ovat muun muassa: yrittäjien lakisääteinen eläketurva (14.1.)* eläkeläisnaisten ja -miesten tuloerot (4.2.) maahanmuuttajien työurat ja eläketurva (12.5.) Esillä on sekä Eläketurvakeskuksessa että muualla tehtyä tutkimusta. Tutustu kevään tutkimusseminaarien ohjelmaan (pdf). Seminaarit järjestetään torstaisin kello 14 alkaen Eläketurvakeskuksessa. […]

Kevään 2016 koulutustarjonta julkaistu

Kevään 2016 koulutustarjonta pursuaa vuoden 2017 eläketietoa. Ohjelmassa ruotsinkielistä ja suomenkielistä koulutusta eläkeuudistuksesta sekä verkkokurssina, verkkoseminaarina että perinteisenä lähipäivänä.

Jo yli 750 000 tutkinnosta kertynyt eläkettä

Opiskelusta alkoi kertyä eläkettä kymmenen vuotta sitten. Vuoden 2013 loppuun mennessä jo yli 750 000 tutkinnosta on kertynyt eläketurvaa. Työeläkettä kertyy ikään kuin opiskelija olisi töissä 714 euron kuukausipalkalla.

Yrittäjän vakuuttama työtulo selvästi ansiotuloja pienempi

Moni yrittäjä vakuuttaa työtulonsa todellisia ansiotuloja alemmalle tasolle. Yrittäjien vakuutettu työtulo suhteessa ansiotasoon on keskimäärin 70 prosenttia. Kun vakuutettu työtulo on matala, myös sen perusteella määräytyvät sosiaaliturvaetuudet ja eläkekertymä jäävät pieniksi.

Uutinen

Uusi verkkokäyttöinen yrittäjän työtulo-opas

Työeläkelakipalvelussa on avattu verkkomuotoinen yrittäjän työtulo-opas 2015. Opas tukee YEL-työtulon määrittämistä. Työeläkkeen lisäksi vahvistettu työtulo määrää yrittäjän sosiaalietuuksien tason.

Työssäkäynti ei juuri pidennä opiskeluaikoja

Työskentely opintojen aikana ei vaikuta nuorten työllistymiseen valmistumisen jälkeen. Tutkinnon suorittaneet kiinnittyvät joka tapauksessa enimmäkseen hyvin työelämään. Työnteko opintojen rinnalla ei myöskään juuri pidennä opiskeluaikaa.

ETK luovutti eläkekattoselvityksen STM:lle

Eläketurvakeskus on päivittänyt vuonna 2009 tekemänsä selvityksen eläkekatosta sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Selvityksen mukaan eläkkeiden kehityksessä ei ole viime vuosina tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka puoltaisivat eläkekaton käyttöönottoa. 

Sosioekonomiset kuolleisuuserot tasoittuvat työkyvyttömyyseläkkeellä

Työkyvyttömyyseläkeläisten kuolleisuudessa on vähemmän sosioekonomisia eroja kuin väestön kuolleisuudessa keskimäärin. Joissain sairausryhmissä työntekijöiden ja toimihenkilöiden välisiä eroja kuitenkin löytyy, kertovat suomalaistutkijat Scandinavian Journal of Public Health -lehdessä.

Science-lehdessä väestön ja elintason suhteesta

Arvostetussa Science-lehdessä pohditaan syntyvyyden ja väestön ikääntymisen vaikutusta elintasoon. Tutkijoiden mukaan kulutus kehittyy myönteisimmin, kun syntyvyys on jonkin verran alle väestön uusiutumistason. Kansainväliseen tutkimusryhmään osallistuivat myös Risto Vaittinen ETK:sta ja Reijo Vanne Telasta.

Eläkeuudistuksen sisältöehdotus valmistunut

Eläkeuudistuksen sisältöä neuvotelleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK ovat päässeet sopuun työeläketurvaan tehtävistä muutosehdotuksista. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta.

ETK:n tutkimus kansallista keskitasoa parempaa

Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimustoiminta on kansallista keskitasoa parempaa. Yleisesti ottaen tutkimus on tieteelliseltä laadultaan vaikuttavaa ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Ulkoinen arviointi tilattiin toiminnan kehittämiseksi ennen seuraavan tutkimuskauden alkua.

Tiedote

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria