Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Eläkeuudistusta ruotsinkielellä

Keväällä 2016 jatkuvat eläkeuudistusta käsittelevät koulutukset. Ensimmäisenä toteutetaan aiheen opiskelu ns. toisella kotimaisella kielellä. Toimi nopeasti, sillä ilmoittautumisaika umpeutuu torstaina 25.2.2016.

Eläke-eduista tiivistä tietoa esitteissä

Vastikään ilmestyneissä esitteissä tiedot eläke-etuuksista on koottu yksiin kansiin ymmärrettävällä kielellä. Työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta.

Vauraissa maissa eläkeläiset kokevat toimeentulonsa heikommaksi

Mitä korkeampi maan eläkeläisten tulotaso on, sitä heikommaksi eläkeläiset toimeentulonsa kokevat, riippumatta siitä millaiset heidän omat tulonsa ovat, kertoo Euroopan laajuiseen aineistoon perustuva tutkimus. Eläketurvakeskuksen tutkijan Liisa-Maria Palomäen artikkeli aiheesta on julkaistu Social Indicators Research -julkaisussa.

Eläkkeellesiirtymisiän nousu taittui

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisikä laski hieman viime vuonna. Suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,1-vuotiaana. Laskua edelliseen vuoteen on 0,1 vuotta.

Koottua tietoa eläkeindeksistä

Eläkkeiden tarkistamisessa käytetty työeläkeindeksi on esiintynyt melko tiheään tahtiin ajankohtaisessa julkisessa keskustelussa. Kiinnostusta on herättänyt kansalaisaloite, jonka tavoitteena on muuttaa työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi.

Uutinen

Eurooppalainen eläkerekisteri hahmottumassa

Eurooppalaisten eläkelaitosten konsortio on selvittänyt mahdollisuutta rakentaa yhteinen rekisteripalvelu. Palvelussa EU-kansalaiset pääsisivät seuraamaan eläkekertymäänsä eri maista. Palvelun rahoittajiksi kaavaillaan komissiota ja eläkevakuuttajia.

Lähetettyjä työntekijöitä on yhä enemmän

Eläketurvakeskukselle (ETK) saapuneiden lähetetyn työntekijän todistushakemusten määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Noin neljäsosa todistuksista annetaan useassa maassa työskentelyn perusteella.

Tilastoissa on voimaa

Tilastojen tulkitseminen ei ole mutkatonta. On ymmärrettävä tilastojen laatimiseen liittyvät reunaehdot ja ajassa tapahtuneet muutokset, sanoo ETK:n uusi tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino.

Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännökset uudistuvat

Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset uudistuvat. Lait tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. Vakavaraisuuslaskennassa otetaan nykyistä kattavammin huomioon olennaiset sijoitustoiminnan riskit.

Elinaikakerroin houkuttaa hyvätuloisia

Taloudelliset kannustimet myöhentävät etenkin hyvätuloisten eläkkeelle siirtymistä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteessa pyritään arvioimaan elinaikakertoimen vaikutusta eläkkeelle siirtymiseen ja luodaan katsaus eri maiden elinaikakertoimiin.

Toistuville ulkomaan työmatkoille voi hakea A1- todistuksen jopa 2 vuodeksi

A1-todistusta ei tarvitse hakea erikseen jokaista lyhyttä ulkomaan työskentelyjaksoa varten. Esimerkiksi pääasiallisesti Suomessa työskentelevät, mutta useita työmatkoja vuodessa ulkomaille tekevät teollisuusasentajat ja esiintyvät taiteilijat hyötyvät pidemmälle ajalle annetusta todistuksesta.

Tiedote

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria