Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Eläkkeitä maksettiin 28,1 miljardia vuonna 2014

Tuorein Tilasto Suomen eläkkeensaajista kertoo, että vuonna 2014 maksettiin eläkkeitä yhteensä 28,1 miljardia euroa. Tämä oli 43 prosenttia sosiaalimenoista ja 14 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tilasto tarjoaa kattavasti tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta.

Eläkkeellä työskentelyn kasvu taittui

Työtä tekevien 63-67-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistui vuosina 2007-2013, kun suuret ikäluokat saavuttivat vanhuuseläkeiän. Vuonna 2013 kasvu kuitenkin taittui: eläkkeen ohella työskentely ei ole lisääntynyt, mutta työssä jatkaminen kasvaa edelleen.

Vuoden 2016 elinaikakerroin 0,96800

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2016. Elinaikakerroin on 0,96800. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1954 syntyneiden vuonna 2016 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 3,2 prosenttia.

Kaikki lisäedusta yksissä kansissa

Lisäeläketurvan käsikirja tarjoaa toimeenpanoon liittyvän ohjeistuksen kätevästi ja kertoo lisäedun historiasta. Rekisteröityjen lisäeläkkeiden vakuuttaminen loppuu vuoden 2016 loppuun mennessä, mutta niitä maksetaan vakuutetuille vielä pitkään.

Eläkeuudistuksen vaikutus rahoitukseen

Työeläkkeiden rahoitus sekä rahojen riittävyys paistattelevat julkisuudessa. Eläkeuudistus 2017 vaikuttaa työeläkejärjestelmän rahoitukseen ja 1.12.2015 ETK:n järjestämässä koulutuksessa kuulet miten.

Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2016

STM on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2016. Palkkakerroin nousee 0,73 prosenttia tämän vuoden tasosta. Työeläkeindeksi ei muutu vuoteen 2015 verrattuna, joten maksussa olevan työeläkkeen määrään ei tule ensi vuonna muutosta.

Työeläkeasioiden perusteet haltuun

Alan uusilla toimijoilla on mahdollisuus ottaa työeläkeasiat haltuun Työeläkeasioiden perusteet -kurssilla. Kurssilla käsitellään työeläkejärjestelmää sen alkutaipaleelta nykypäivään ja kurkistetaan tulevaisuuteen.

Uutinen

Science-lehdessä väestön ja elintason suhteesta

Arvostetussa Science-lehdessä pohditaan syntyvyyden ja väestön ikääntymisen vaikutusta elintasoon. Tutkijoiden mukaan kulutus kehittyy myönteisimmin, kun syntyvyys on jonkin verran alle väestön uusiutumistason. Kansainväliseen tutkimusryhmään osallistuivat myös Risto Vaittinen ETK:sta ja Reijo Vanne Telasta.

Eläkeuudistuksen sisältöehdotus valmistunut

Eläkeuudistuksen sisältöä neuvotelleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK ovat päässeet sopuun työeläketurvaan tehtävistä muutosehdotuksista. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta.

ETK:n tutkimus kansallista keskitasoa parempaa

Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimustoiminta on kansallista keskitasoa parempaa. Yleisesti ottaen tutkimus on tieteelliseltä laadultaan vaikuttavaa ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Ulkoinen arviointi tilattiin toiminnan kehittämiseksi ennen seuraavan tutkimuskauden alkua.

Tiedote

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria