Uutiset ja tiedotteet

Kaikki
Oranssi kirjekuori, Ruotsin eläkeote.

Ruotsin eläkeotteet lähetetään tammi-helmikuussa

Ruotsin lakisääteistä eläketurvaa koskeva eläkeote on nimeltään orange kuvert eli oranssi kirjekuori. Eläkeote lähetetään kaikille vuonna 1938 ja sen jälkeen syntyneille henkilöille, jotka ovat oikeutettuja Ruotsin eläkkeeseen. Kirjeen saaminen edellyttää myös, että ajankohtaiset osoitetiedot ovat Ruotsin eläkelaitosten tiedossa.

Työeläketietoa Suomeen töihin tuleville

Eläketurvakeskus on tuottanut havainnollisen piirrosvideon työeläkkeen kertymisestä Suomessa. Video on tarkoitettu pääasiassa Suomeen lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa töihin tuleville ulkomaalaisille. Videosta on tehty versiot englanniksi, viroksi ja venäjäksi.

Laskuri arvioi perhevapaan vaikutuksen eläkkeeseen

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen toteuttama laskuri kuuluu Sukupuolten eläke-erot -hankkeeseen ja se linkitetään Kelan Lapsiperheet-sivustolle.

Uutinen

Laskuri arvioi perhevapaan vaikutuksen eläkkeeseen

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen toteuttama laskuri kuuluu Sukupuolten eläke-erot -hankkeeseen ja se linkitetään Kelan Lapsiperheet-sivustolle.

Työyhteisön ikärakenne vaikuttaa työssä jatkamiseen

Työyhteisö, jossa on sekä nuoria että vanhoja työntekijöitä kannustaa jatkamaan työssä pidempään, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta. Laajaan rekisteriaineistoon perustuvassa tutkimuksessa selvitettiin yksilö- ja työpaikkatekijöiden yhteisvaikutusta työssä jatkamiseen.

Ajankohtaista Ruotsin eläkkeistä

Ruotsissa eduskunta on tehnyt päätöksiä maan lakisääteisiin eläkkeisiin liittyen. Ruotsissa eläkeikä nousee asteittain vuodesta 2020 alkaen. Eduskunta on päättänyt myös jatkaa asumisperusteisen takuueläkkeen (garantipension) maksua EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin vielä vuoden 2020 loppuun asti.

Tiedote
Keski-ikäinen vaalea nainen nojaa ikkunaan, jos näkyy hänen peilikuvansa.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yhä useammin masennuksen vuoksi

Työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi viime vuonna lähes 1 300 henkilöä eli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kasvu näkyi varsinkin mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä. Kaksi kolmasosaa masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä oli naisia ja heistä kolme viidestä yli 45-vuotiaita.

Keskieläke 1 680 euroa kuukaudessa

Puolet eläkeläisistä saa alle 1 500 euron kuukausieläkettä. Yli 3 000 euron eläkkeensaajia on seitsemän prosenttia. Keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Jo joka kolmas yli 16-vuotias suomalainen on eläkeläinen.  

Miestyöntekijä varastossa.

Joka kymmenes 61 vuotta täyttävä valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen

Osittaisia vanhuuseläkkeitä alkoi kahden ensimmäisen vuoden aikana 23 000, joista vuonna 2018 alkaneita oli 10 800. Lähes 90 prosenttia valitsi eläkkeensä maksuun maksimimäärän mukaan eli puolet eläkkeestään. Heidän keskimääräinen eläkkeensä oli 790 euroa kuukaudessa. 61-vuotiaiden osittaisen vanhuuseläkkeen valinneiden eläke pieneni pysyvästi keskimäärin 110 euroa kuukaudessa, kertovat Eläketurvakeskuksen tuoreet tilastot.

Eläkkeellesiirtymisikä 61,3

Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi odotetusti

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,3-vuotiaana vuonna 2018. Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi kuukauden edeltävästä vuodesta. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin viime vuonna selvästi aikaisempaa vähemmän, koska vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukainen vanhuuseläkkeen alaikärajan nosto alkoi.

Mies tekee etäpäivänä töitä kotona koira sylissään

Korkeimmat ansiot 42-vuotiailla miehillä

Palkansaajien työeläkevakuutettu ansio on keskimäärin reilut 2 800 euroa kuukaudessa. Naisten ansiot ovat keskimäärin 800 euroa pienempiä kuin miesten. Ansiot ovat korkeimmillaan 40–50-vuotiailla.