Uutiset ja tiedotteet

Kaikki
A1-hakemuspalvelun etusivu.

A1-todistuksen saa marraskuussa ladattua verkosta

Eläketurvakeskuksen uusi verkkopalvelu helpottaa A1-todistuksen hakemista ja tekee mahdolliseksi ulkomaan työskentelyyn liittyvien muutosten ilmoittamisen suoraan verkossa. Merkittävin parannus entiseen verrattuna on, että hakemuspalvelusta saa suoraan ladattua valmiin A1-todistuksen.

Kesäkuun alussa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajana aloittanut Mikko Kautto kurottaa kätensä ylös kohti Eläketurvakeskuksen liikemerkkiä ETK:n toimitalon katolla.

Kautto: Ihmisten on hyvä tuntea oma eläketurvansa

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto esittäytyy uusimmassa Työeläke-lehdessä. Sosiaalipolitiikan tuntijana Kautto haluaa lisätä ihmisten tietämystä eläketurvasta. Keinoiksi hän nostaa nykyistä vaikuttavamman kansalaisviestinnän.

Englanninkielinen verkkokurssi

The Finnish Earnings-related Pension System -verkkokurssi on tarkoitettu työeläkejärjestelmässä tai sen parissa työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat englanniksi yleiskuvan Suomen työeläkejärjestelmästä.

Kolme sinipohjaista EU-lippua.

Viranomaisten kansainvälisellä yhteistyöllä on merkitystä

Työvoiman vapaan liikkuvuuden periaate on yksi EU:n tärkeimmistä periaatteista. Jotta vapaa liikkuvuus voidaan taata kaikille ja samalla varmistaa sosiaaliturvaoikeudet, pitää viranomaisten tehdä yhteistyötä hyvässä hengessä, todettiin EU-verkoston Suomessa pidetyssä MoveS-seminaarissa.

Kuvakaappaus Työeläkelakipalvelun etusivusta.

Työeläkelakipalvelun käyttöliittymä uudistunut

Uudistunut Työeläkelakipalvelun käyttöliittymä Telp.fi:ssä on nyt ulkoasultaan selkeämpi. Käyttöliittymä skaalautuu eri päätelaitteilla responsiivisesti ja hakutoiminnot palvelevat käyttäjää aiempaa monipuolisemmin.

Uutinen
Kolme sinipohjaista EU-lippua.

Viranomaisten kansainvälisellä yhteistyöllä on merkitystä

Työvoiman vapaan liikkuvuuden periaate on yksi EU:n tärkeimmistä periaatteista. Jotta vapaa liikkuvuus voidaan taata kaikille ja samalla varmistaa sosiaaliturvaoikeudet, pitää viranomaisten tehdä yhteistyötä hyvässä hengessä, todettiin EU-verkoston Suomessa pidetyssä MoveS-seminaarissa.

Kuvakaappaus Työeläkelakipalvelun etusivusta.

Työeläkelakipalvelun käyttöliittymä uudistunut

Uudistunut Työeläkelakipalvelun käyttöliittymä Telp.fi:ssä on nyt ulkoasultaan selkeämpi. Käyttöliittymä skaalautuu eri päätelaitteilla responsiivisesti ja hakutoiminnot palvelevat käyttäjää aiempaa monipuolisemmin.

Muutoksia työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä

Työmarkkinajärjestöjen välisen yhteistyön foorumina työeläketurvaan liittyvissä kysymyksissä on toiminut työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä (ENR). Ryhmässä on käsitelty työeläketurvan rahoittajien näkemyksiä työeläketurvan sisällöstä, toimeenpanosta ja rahoituksesta.

Kansainvälinen tuottovertailu: Vaikea sijoitusvuosi toi eläkerahastoille miljarditappioita – pitkällä aikavälillä tuotot silti kasvaneet

Viime vuosi ja etenkin sen viimeinen neljännes oli vaikea useimmille eläkesijoittajille. Suurimmat tappiot osakemarkkinoiden notkahduksesta kärsi Norjan kansainvälinen eläkerahasto, jonka varoista suli peräti kuusi prosenttia. Lähes kaikkien vertailun toimijoiden tuotot kuitenkin paranivat kymmenen vuoden ajanjaksolla.

Vahvista ammattiosaamistasi syksyn eläkekoulutuksissa 

Eläketurvakeskus järjestää koulutusta eläkeaiheiden parissa toimiville. Syksyn koulutusvalikoimassa on nyt tarjolla uutuuksia ja hyväksi havaittuja tuttuja toteutuksia. Eläkekoulutuksiin osallistuva hankkii hyvät valmiudet työskentelyyn työeläkeaiheiden parissa.

Tiedote
Eläkkeellesiirtymisikä 61,3

Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi odotetusti

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,3-vuotiaana vuonna 2018. Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi kuukauden edeltävästä vuodesta. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin viime vuonna selvästi aikaisempaa vähemmän, koska vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukainen vanhuuseläkkeen alaikärajan nosto alkoi.

Mies tekee etäpäivänä töitä kotona koira sylissään

Korkeimmat ansiot 42-vuotiailla miehillä

Palkansaajien työeläkevakuutettu ansio on keskimäärin reilut 2 800 euroa kuukaudessa. Naisten ansiot ovat keskimäärin 800 euroa pienempiä kuin miesten. Ansiot ovat korkeimmillaan 40–50-vuotiailla.

Työeläkesijoittajien vertailu kertoo isoista tuottovaihteluista

Tanskalaisen ATP:n poikkeuksellinen sijoitusstrategia osoittautui toimivimmaksi 10 vuoden tarkastelujaksolla, vaikka viime vuosien tuotot ovat olleet matalia. Suomalaisten työeläkeyhtiöiden tuotot ovat olleet viime vuosina hyviä, mutta jäävät jälkeen muista pitemmällä ajanjaksolla, käy ilmi kansainvälisestä sijoitustuottovertailusta.

Hitsaaja

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio jatkuu

Eläketurvakeskuksen arvion mukaan tänä vuonna alkaa 10 000 uutta osittaista vanhuuseläkettä. Käytännössä joka kymmenes 61 vuotta täyttävä nostaa eläkettä ennakkoon. Eläkkeen valinneet ovat yleensä keskituloisia miehiä, jotka nostavat puolet eläkkeestään ja jatkavat työskentelyä.

Yliopiston ovi -kuvituskuva

Jo miljoonalle suomalaiselle kertynyt eläkettä opiskelusta

Keväällä valmistuneiden myötä yli miljoonasta tutkinnosta on kertynyt eläketurvaa. Eläkettä alkoi kertyä tutkinnoista vuonna 2005. Eläkettä kertyy ikään kuin opiskelija olisi töissä 728 euron kuukausipalkalla. Suurin hyöty eläkkeen kasvattamisen näkökulmasta tulee kuitenkin työelämästä.