Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Osatyökykyisten kannustinloukkuja puretaan

Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke on päättynyt. Hankkeessa käsiteltiin osatyökykyisten työllistymisen esteitä useasta näkökulmasta. Hankkeen aikana kehitelty lineaarinen malli joustavoittaa osatyökykyisten eläke- ja työtulojen yhteensovittamista.

Miestyöntekijä varastossa.

Joka kymmenes 61 vuotta täyttävä valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen

Osittaisia vanhuuseläkkeitä alkoi kahden ensimmäisen vuoden aikana 23 000, joista vuonna 2018 alkaneita oli 10 800. Lähes 90 prosenttia valitsi eläkkeensä maksuun maksimimäärän mukaan eli puolet eläkkeestään. Heidän keskimääräinen eläkkeensä oli 790 euroa kuukaudessa. 61-vuotiaiden osittaisen vanhuuseläkkeen valinneiden eläke pieneni pysyvästi keskimäärin 110 euroa kuukaudessa, kertovat Eläketurvakeskuksen tuoreet tilastot.

Seminaari ammatillisesta kuntoutuksesta

Seminaarissa on asiantuntijaluentoja ajankohtaisista kuntoutusaiheista keskiviikkona 3.4.2019. Suunnitelmissa on luentoja mm.  Kelan ja eläkelaitosten kuntoutusyhteistyöstä, maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämisestä Kelassa sekä Ruotsin ammatillisen kuntoutuksen säännöistä ja käytännöistä.

Eläkepätäkkä-sivuston kuv, nuori nainen turkoosia taustaa vasten

Eläkepätäkkä-sivulla työeläketietoa nuorille

Eläketurvakeskus (ETK) on tuottanut nuorille suunnatun eläketietosivun Eläkepätäkkä.fi, jossa kerrotaan selkeästi ja lyhyesti muutamista työeläkkeiden perusasioista. Sosiaalisen median jakamiseen tarkoitetut kuvat ja niiden kieli on tehty värikkääksi. 

Tarvitsetko eläkkeenlaskennan osaamista?

Opi työeläkkeen laskennan perusteet keväällä 2019. Tarjolla on Työeläkkeen laskenta -kurssi, jossa saat kokonaiskuvan eläkkeenlaskennasta ja opit keskeiset erot eri eläke-etuuksien laskennasta.

Uutinen

OECD:n vertailussa katsaus perhe-eläkkeisiin

OECD:n Pensions Outlook 2018 on julkaistu 3.12.2018. Pääosin julkaisu keskittyy lisäeläkkeisiin ja säästämiseen, mutta tämän kertaisessa raportissa luodaan katsaus myös perhe-eläkkeisiin ja niiden kehittämistarpeisiin. Leskeneläkejärjestelmät ovat vielä verrattain yleisiä, sillä ainoastaan seitsemän OECD-maata ei tarjoa enää tulevaisuuden leskille pakollisia perhe-eläkkeitä. Katsauksen perhe-eläkelukuun on koottu tilastotietoa perhe-eläkemenosta, perhe-eläkkeensaajista ja perhe-eläkkeen keskimääräisistä tasoista. Lisäksi mukana on yksityiskohtaista […]

Englanninkieliset työeläketermit tutuksi

Tarvitsetko työssäsi englanninkielistä työeläketerminologiaa? Apua on tarjolla ETK:n koulutuksessa. Luvassa työeläkealan keskeistä terminologiaa mm. työeläkejärjestelmän toiminta, eläkevakuuttaminen ja eläkkeen hakeminen.

Tutustu ja opi työeläkkeitä

Uusille alan osaajille ja muuten vain aiheesta  kiinnostuneille on tarjolla perehdytys työeläkealaan ja työeläkeasioihin. Luvassa mm. yleiskuva työeläkejärjestelmästä, työeläkelaeista ja eläke-etuuksista. Tämä kurssi on ainakin uusien alalle tulevien napattava perehdytykseensä.

Valtaosa eläkkeensaajista saa työeläkettä

Vuoden 2017 lopussa eläkettä sai kaikkiaan 1 586 000 henkilöä. Heistä 55 prosenttia oli naisia. Kaikista eläkkeensaajista kolme viidesosaa sai pelkkää työeläkettä, kolmasosa sai työeläkkeen ohella myös Kelan eläkettä ja 6 prosenttia sai ainoastaan Kelan eläkettä.

Eläkeneuvotteluryhmä.

Työeläkemaksut vuonna 2019

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2019 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksusta. Ensi vuonna perittävä maksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta.

Tiedote

Eläkeiän nostaminen faktojen valossa: reilua vai ei?

Julkisuudessa on keskusteltu eläkeiän nostamisen tarpeesta. Onko eläkeiän nostaminen epäreilua, kysyy – ja faktoihin perustuen vastaa – erityisasiantuntija Noora Järnefelt Työeläke-lehden (2:2014) asiantuntija-artikkelissaan. Hän tarkastelee aihetta työuran kertymisen, työn raskauden ja eläkeajan pituuden näkökulmista.

Suomi ja Viro: Sosiaaliturvamaksut maksetaan usein väärään maahan

Arviolta tuhansista sekä Suomessa että Virossa työskentelevistä maksetaan virheellisesti sosiaalivakuutusmaksuja kahteen maahan. EU-sääntöjen mukaan henkilö voi olla vakuutettu vain yhdessä maassa kerrallaan. Työnantajan velvollisuus on maksaa vakuutusmaksut oikean suuruisena oikeaan maahan.

Keskieläke 1 549 euroa kuukaudessa

Keskimääräinen kokonaiseläke viime vuonna oli 1 549 euroa kuukaudessa. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan tilastotietoihin vuoden 2013 lopussa.

Heiniö Työeläke-lehdessä: Elo haastaa kilpailuun

– Loimme vahvan haastajan kahdelle suurelle työeläkeyhtiölle, Ilmariselle ja Varmalle. Kun työeläkealaa on syytetty siitä, ettei ole kilpailua, niin kilpaillaan nyt oikein kunnolla, lupaa toimitusjohtaja Lasse Heiniö (kuvassa) tänään ilmestyneen Työeläke-lehden (1:2014) haastattelussa.

Eläkejärjestelmä keskeisiltä osiltaan tasapuolinen – joitakin eroja on

Eläkettä saadaan eri palkansaajaryhmissä pitkälti samassa suhteessa tehtyyn työuraan ja ansioihin nähden. Myös eläkeaikaa kertyy kaikkinensa työntekijöille ja toimihenkilöille lähes saman verran, kun verrataan miehiä keskenään ja naisia keskenään. Sukupuolten väliset erot ovat suuremmat kuin sosioekonomisten ryhmien väliset erot.