Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Päivitetty kuvaus Kanadan eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Kanadan eläkejärjestelmästä. Kanadan eläkejärjestelmä koostuu CPP- ja QPP-työeläkejärjestelmistä sekä asumiseen perustuvasta OAS-kansaneläkejärjestelmästä. Työeläkejärjestelmiä on uudistettu merkittävästi vuoden 2019 alussa. Pääosa muutoksista tulee kuitenkin voimaan vähitellen. Suurin muutos on työeläkkeen tason nosto nykyisestä 25 prosentista vähitellen 33 prosenttiin, jonka lisäksi eläkkeen perusteena olevien tulojen ansiokattoa nostetaan 14 […]

Ikääntynyt naishoitaja työskentelee tietokoneella

Eläkeläisten työskentely kasvussa

Joka kymmenes 63–67-vuotias eläkeläinen käy töissä. Määrä on kasvanut hieman edellisestä vuodesta. Suurin osa eläkkeellä tehdystä työstä on epäsäännöllistä ja osa-aikaista. Töitä tekevillä eläkeläisillä on keskimäärin ikäisiään paremmat työeläkkeet.

EU:n tähtikuvio kuultaa Ison-Britannian lipun alta.

Eläketurvakeskus seuraa Brexit-neuvotteluja

Britannia ja Euroopan unioni neuvottelevat, millä ehdoilla maa eroaa EU:sta. Eläketurvakeskus seuraa tilannetta. Kun lisätietoa neuvotteluista on saatavilla, ohjeistamme asiakkaitamme Britannian EU:sta eroamisen mahdollisista vaikutuksista.

Tilastotietokanta uudistui

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta on uudistunut. Tietokanta siirrettiin uudelle tekniselle alustalle 13.12.2018, ja se on nyt toteutettu kokonaisuudessaan PX-Web-tekniikalla.

OECD:n vertailussa katsaus perhe-eläkkeisiin

OECD:n Pensions Outlook 2018 on julkaistu 3.12.2018. Pääosin julkaisu keskittyy lisäeläkkeisiin ja säästämiseen, mutta tämän kertaisessa raportissa luodaan katsaus myös perhe-eläkkeisiin ja niiden kehittämistarpeisiin. Leskeneläkejärjestelmät ovat vielä verrattain yleisiä, sillä ainoastaan seitsemän OECD-maata ei tarjoa enää tulevaisuuden leskille pakollisia perhe-eläkkeitä. Katsauksen perhe-eläkelukuun on koottu tilastotietoa perhe-eläkemenosta, perhe-eläkkeensaajista ja perhe-eläkkeen keskimääräisistä tasoista. Lisäksi mukana on yksityiskohtaista […]

Mies tekee etäpäivänä töitä kotona koira sylissään

Korkeimmat ansiot 42-vuotiailla miehillä

Palkansaajien työeläkevakuutettu ansio on keskimäärin reilut 2 800 euroa kuukaudessa. Naisten ansiot ovat keskimäärin 800 euroa pienempiä kuin miesten. Ansiot ovat korkeimmillaan 40–50-vuotiailla.

Työeläkesijoittajien vertailu kertoo isoista tuottovaihteluista

Tanskalaisen ATP:n poikkeuksellinen sijoitusstrategia osoittautui toimivimmaksi 10 vuoden tarkastelujaksolla, vaikka viime vuosien tuotot ovat olleet matalia. Suomalaisten työeläkeyhtiöiden tuotot ovat olleet viime vuosina hyviä, mutta jäävät jälkeen muista pitemmällä ajanjaksolla, käy ilmi kansainvälisestä sijoitustuottovertailusta.

Uutinen

Verovuoden 2017 tietoihin perustuva yrittäjien valvonta alkanut

Eläketurvakeskuksen (ETK) tehtävänä on valvoa, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Jos yrittäjän työpanoksen arvo ylittää YEL:ssa määritellyn rajan (7 645,25 €/v vuonna 2017), tulee yrittäjän ottaa YEL-vakuutus.

Päivitetty kuvaus Tanskan eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Tanskan eläkejärjestelmästä. Tanskan eläkejärjestelmä on ollut kuusi vuotta putkeen australialaisen Mercerin eläkevertailun ensimmäisen sijan haltija. Kansaneläketurvan hyvä taso ja täysin rahastoidut työmarkkinaeläkkeet sekä näistä kertyneet mittavat eläkevarat ovat keskeisiä osatekijöitä menestyksen takana. Tanskassa lakisääteiseen eläketurvaan kuuluu asumisperusteinen kansaneläkejärjestelmä ja ATP-työeläkejärjestelmä. Kansaneläkkeen merkitys on keskeinen kokonaiseläketurvassa. ATP-järjestelmästä […]

kuntoutuksen-asiantuntijat-kiipeilyseina-taustana

Kuntoutuksen ammattilaisten yhteistyö tiivistyy

Kuntoutus avaa reitin takaisin työelämään. Kuntoutuksen ammattilaisille annamme tulevana syksynä tukea ja opastusta Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteisesti järjestämässä koulutuksessa. Verkkokoulutuksen tavoitteena on sujuvoittaa asiakaspalvelun käytäntöjä eri toimijoiden kuntoutusratkaisuissa.

Päivitetty kuvaus Ruotsin eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Ruotsin eläkejärjestelmästä. Asumisperusteinen takuueläke turvaa jokaiselle Ruotsissa asuvalle perustoimeentulon eläketapahtuman jälkeen. Työeläke kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Se jakaantuu kahteen osaan: ansaintaeläkkeeseen (inkomstpension) ja rahastoeläkkeeseen (premiepension). Ruotsissa on suunnitteilla eläkeuudistus. Eläkeryhmä (Pensionsgruppen) hyväksyi eläkeuudistuksen päälinjat vuoden 2017 lopulla. Hallituksen esitystä asiasta odotetaan julkaistavaksi vuoden 2018 syksyllä. Uudistukseen […]

Päivitetty kuvaus Sveitsin eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Sveitsin eläkejärjestelmästä. Sveitsin eläkejärjestelmä muodostuu kaikille pakollisesta lakisääteisestä kansanvakuutuksesta (Volksversicherung) ja pakollisesta työmarkkinaeläkkeestä (Berufliche Vorsorge, BV). Kansanvakuutus on etuusperusteinen järjestelmä, ja se käsittää vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden lisäksi sairausetuudet. Eläke-etuuksiin liittyy useita eläkeläisen olosuhteista riippuvia erikoiseläkkeitä ja muita etuuksia. Pakolliset työmarkkinaeläkkeet ovat taloudellisesti merkittävä osa Sveitsin […]

SuomiAreenan eläkeunelmaseinä 2018

Eläkeneuvontateltta ja Irma Rönkkö SuomiAreenalla 

Yhteiskunnallisen keskustelun SuomiAreena järjestetään Porissa 16.–20.7. Tapahtuman kansalaistorille pystytetään jo neljännen kerran Kevan ja Eläketurvakeskuksen yhteinen neuvontateltta. Tänä kesänä lisäksi Veron asiantuntija on tavattavissa teltassa joka päivä kello 12–15. Keskiviikon torivartissa tavataan myös Irma Rönkkö.

Tiedote

Niukasti aktiivisia toimenpiteitä ennen työkyvyttömyyseläkettä

Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneillä on jo 10 vuotta aikaisemmin enemmän pitkiä sairauspoissaoloja kuin muilla. Heidän saamansa kuntoutus on kuitenkin vähäistä ja se painottuu viimeisiin vuosiin ennen eläkettä. Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) julkaisemista selvityksistä, jotka perustuvat rekistereihin ja eläkehakemusasiakirjoihin.

Työeläke-lehti: Työeläkelaitosten tilit vertailussa

Kansiaiheessaan Työeläke-lehti pureutuu mittaritarkasti työeläkelaitosten tilitietoihin ja osoittaa erot laitosten iskukykyisyydessä. Työeläketaloudessa vakavaraisuusaste kuvaa työeläkelaitosten taloudellista asemaa ja siihen perustuvaa riskinottokykyä sijoitustoiminnassa.

Eläkeiän nostaminen faktojen valossa: reilua vai ei?

Julkisuudessa on keskusteltu eläkeiän nostamisen tarpeesta. Onko eläkeiän nostaminen epäreilua, kysyy – ja faktoihin perustuen vastaa – erityisasiantuntija Noora Järnefelt Työeläke-lehden (2:2014) asiantuntija-artikkelissaan. Hän tarkastelee aihetta työuran kertymisen, työn raskauden ja eläkeajan pituuden näkökulmista.

Suomi ja Viro: Sosiaaliturvamaksut maksetaan usein väärään maahan

Arviolta tuhansista sekä Suomessa että Virossa työskentelevistä maksetaan virheellisesti sosiaalivakuutusmaksuja kahteen maahan. EU-sääntöjen mukaan henkilö voi olla vakuutettu vain yhdessä maassa kerrallaan. Työnantajan velvollisuus on maksaa vakuutusmaksut oikean suuruisena oikeaan maahan.

Keskieläke 1 549 euroa kuukaudessa

Keskimääräinen kokonaiseläke viime vuonna oli 1 549 euroa kuukaudessa. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan tilastotietoihin vuoden 2013 lopussa.

Heiniö Työeläke-lehdessä: Elo haastaa kilpailuun

– Loimme vahvan haastajan kahdelle suurelle työeläkeyhtiölle, Ilmariselle ja Varmalle. Kun työeläkealaa on syytetty siitä, ettei ole kilpailua, niin kilpaillaan nyt oikein kunnolla, lupaa toimitusjohtaja Lasse Heiniö (kuvassa) tänään ilmestyneen Työeläke-lehden (1:2014) haastattelussa.

Eläkejärjestelmä keskeisiltä osiltaan tasapuolinen – joitakin eroja on

Eläkettä saadaan eri palkansaajaryhmissä pitkälti samassa suhteessa tehtyyn työuraan ja ansioihin nähden. Myös eläkeaikaa kertyy kaikkinensa työntekijöille ja toimihenkilöille lähes saman verran, kun verrataan miehiä keskenään ja naisia keskenään. Sukupuolten väliset erot ovat suuremmat kuin sosioekonomisten ryhmien väliset erot.