Skip to main content

Poimintoja muualta

Suomi100 ja työeläke

Nuoret pohtivat työeläkkeitä ja tulevaisuuden työelämää 100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä -hankkeessa. Osana tätä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa syntyi myös joukko koskettavia videoita.

Entä mitä työeläkkeestä nousee mieleen satavuotisen Suomen matkalta? Kuvitimme muutamia makupaloja.

Siirry Suomi100-tunnelmiin historiakuvin ja videoin.

Korkeimmat työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset rakennusalalla

Suurimmat maksuluokkamallin aiheuttamat kustannukset ovat rakennusalalla ja kuljetus- ja varastointialalla. Matalimmat negatiiviset kustannukset ovat koulutus- ja rahoitusalalla. Matemaatikko Jarno Varis vertailee eri alojen työkyvyttömyyseläkemaksuja Etk.fi blogissa.

Lue myös aiempia blogikirjoituksia.

Työeläkkeiden rahoitus

Työeläkkeiden rahoitus -tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2016 ja esitetään tilastotietoja mm. maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Tutustu raporttiin.

@ETKINFO

Tuoreen tutkimuksen mukaan työttömyys moninkertaistaa riskin joutua eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää. Naisilla riski on suurempi kuin miehillä.