Skip to main content

Työeläkevarojen sijoitustuotot

Kaavioita työeläkesijoittajien vuosittaisista reaalituotoista 2000-luvulla.

Eläketurvakeskuksen sijoitustuottovertailussa on mukana 23 työeläkesijoittajaa. Vertailu kattaa Suomen suurimmat työeläkelaitokset, ja lisäksi mukana on suuria toimijoita Pohjois-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Työeläkesijoittajat on jaettu riskinottomahdollisuuksien mukaan kahteen ryhmään: vakavaraisuuslainsääntelystä vapaat toimijat ja vakavaraisuussääntelyn piiriin kuuluvat toimijat. Reaalituottoja vertailtiin yhden, viiden ja kymmenen vuoden tarkastelujaksoilla vuosina 2008–2017.

Lisätietoa sijoitustuottovertailusta

Byroslavia-YEL?

Yrittäjän työeläkevakuutusta sanotaan byrokraattiseksi ja kankeaksi. Voisiko yrittäjän eläkevakuuttamista muuttaa nykyaikaisemmaksi ja joustavaksi kuitenkaan eläketurvasta tinkimättä? Asiaa pohtii lakimies Anniina Alaluusua-Listola Etk.fi-blogissaan.

Lue myös aiempia blogikirjoituksia.

Olisiko vuorotteluvapaasta aika luopua?

Janne Salonen

Vuorotteluvapaan ehtoja on kiristetty tuntuvasti vuosina 2014 ja 2016, mikä on vähentänyt vapaalle jäävien määrää selvästi. Tarvitaanko vuorotteluvapaata enää, puntaroi ekonomisti Janne Salonen Etk.fi-blogissa.

@ETKINFO

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa todennäköisimmin kaupungissa asuva 61-vuotias mies. Yrittäjät ja työttömät ottavat eläkkeen palkansaajia herkemmin, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tuore tutkimus.