Eläketurvakeskukselle toimitettavat tiedot

Kertoimien laskentaan tarvittavat tiedot ja niiden pyytäminen

Eläketurvakeskus tarvitsee täydennyskertoimen ja perustekoron laskentaan tiedot eläkeyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan vakavaraisuuspääomasta ja vakavaraisuuslaskennassa tarkoitetusta vastuuvelasta.

Eläketurvakeskus tarvitsee osaketuottokertoimen laskentaan kvartaaleittain tiedot eläkelaitosten

  • sellaisten sijoitusten osaketuotoista, jotka ovat Lain eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemiseksi ja vastuuvelan kattamiseksi 2. luvun 6 §:n 1 momentin mukaisen sijoitusryhmän IV alaryhmän 1 mukaisia
  • sijoitusryhmän IV.1 osakkeisiin sitoutuneesta pääomasta eli keskimääräisestä sijoitetusta osakemäärästä.

Eläketurvakeskus pyytää kertoimien laskentaan tarvittavat tiedot eläkelaitoksilta neljä kertaa vuodessa kunkin kvartaalin lopussa. Eläkelaitokset toimittavat tiedot Eläketurvakeskukselle noin kuukauden sisällä tietopyynnöstä.

Tiedot toimitetaan Webropol-lomakkeella.

Oikopolut:

Täydennyskerroin ja perustekorko

Eläkelaitosten vakavaraisuuspääoma ja vastuuvelka, joita käytetään täydennyskertoimen ja perustekoron laskennassa, on määritelty alla luetelluissa lain kohdissa ja Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman kohdissa. Lain kohdat sisältävät säädökset on julkaistu mm. Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa

Vakavaraisuuslaskennassa tarkoitettu vastuuvelka:

  • Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta 2.luku 10 §

Vakavaraisuuspääoma: 

Vastuuvelka/eläkevastuu: 

Työeläkelaitosten vakavaraisuus

Osaketuottokerroin

Kvartaalin osaketuottoa varten eläkelaitokset laskevat ensin osaketuoton vuoden alusta kvartaalin loppuun ilmoitettavalta ja edeltävältä kvartaalilta Finanssivalvonnan ohjeistaman Dietzin kaavan mukaan. Kvartaalin osaketuotto saadaan näiden suhteena. Laskenta on esitetty Eläketurvakeskuksen laskentaohjeessa Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Dietzin kaava on määritelty Finanssivalvonnan julkaisemissa määräys- ja ohjekokoelmissa.

Osaketuottojen laskennassa käytettävä Finanssivalvonnan ohjeistama Dietzin kaava on määritelty alla mainituissa määräys- ja ohjekokoelmien kohdissa. Määräys- ja ohjekokoelmat kokonaisuudessaan löytyvät Finanssivalvonnan verkkosivuilta:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: EEVA PUUPERÄ, ARI KAARTINEN