Rahastoonsiirtovelvoitteeseen sisältyvien kertoimien ja perustekoron laskentakaavat

Rahastoonsiirtovelvoite koostuu täydennyskertoimesta, rahastokorosta ja osaketuottokertoimesta. Näiden kertoimien ja perustekoron laskentakaavat on koottu sivun lopussa olevaan laskentaohjeeseen.   
 
Täydennyskertoimesta on säädetty TyEL:n 171 § 1 momentissa ja osaketuottokertoimesta TyEL:n 168 § 3 momentissa. Täydennys- ja osaketuottokertoimen laskentaperiaatteet on sovittu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä. Täydennyskertoimen, osaketuottokertoimen ja perustekoron laskennan yksityiskohdista on sovittu Työeläkevakuuttajat TELAn asettamassa laskuperusteasiain neuvottelukunnassa.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: EEVA PUUPERÄ, ARI KAARTINEN