Yrittäjien työeläkemaksut

Työeläkemaksuprosentit 2017 ja 2016 

Vuosi 2017 Yrittäjän perusmaksuprosentti %
alle 53 v. ja väh. 63 v.  53 – 62 v.
 YEL 24,10 25,60
 MYEL 24,10 25,60
Vuosi 2016 Yrittäjän perusmaksuprosentti %
alle 53 v. vähint. 53 v.
 YEL 23,60 25,10
 MYEL 23,60 25,10

Vuonna 2017 maksun ikärajat muuttuvat. Yrittäjä on korotetun maksun piirissä 53 vuoden täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta sen kalenterivuoden loppuun, jona täyttää 63 vuotta. Taulukoiden iät ovat siis ikiä vuoden alussa.

Vuonna 2017 uuden alkavan yrittäjätoimintajakson aloittavan yrittäjän vakuutusmaksunalennus on 22 prosenttia vakuutusmaksusta 48 ensimmäisen kuukauden ajan. Kokonaismaksukertymä vastaa arviolta noin 23,1 prosenttia vuonna 2017 ja 22,6 prosenttia vuonna 2016.

MYEL-vakuutusmaksu lasketaan vakuutetun henkilökohtaisesta MYEL-työtulosta. Maksuprosentti riippuu iästä ja työtulon määrästä.

MYEL 2017 Yrittäjän maksu %
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53 – 62 v.
Alle 26 783,03 työtulosta 13,0140 13,8240
26 783,03 – 42 087,69 työtulon osalta nousee liukuvasti nousee liukuvasti
42 087,69 ylittävältä työtulon osalta  24,10  25,60
MYEL 2016 Yrittäjän maksu %
alle 53 v. vähint. 53 v.
Alle 26 474,52 työtulosta 12,7440 13,5540
26 474,52 – 41 602,87 työtulon osalta nousee liukuvasti nousee liukuvasti
41 602,87 ylittävältä työtulon osalta  23,60  25,10

MYEL-vakuutettujen keskimääräinen maksuprosentti on arviolta 13,7 prosenttia (maatalousyrittäjät) ja 13,6 prosenttia (apurahansaajat) vuonna 2017. Vuonna 2016 vastaavat luvut ovat arviolta 13,5 ja 13,3.

Vuonna 2017 valtio vastaa arviolta 14 prosentista YEL:n eläkemenosta. MYEL:n eläkemenosta vastaava korvausaste on 80 prosenttia vuonna 2017.

Aiheesta muualla:

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN