TyEL-vakuutusmaksun osat

TyEL:n ja MEL:n mukaisten eläkkeiden rahoitus hoidetaan osittain rahastoivalla tekniikalla. Tällöin jokainen eläke jakautuu kahteen osaan sen mukaan, miten eläke rahoitetaan. Osa eläkkeestä on rahastoitu ennakkoon (eläkkeen rahastoitu osa), ja varat sen maksamiseen purkautuvat rahastosta. Loppuosa eläkkeestä (eläkkeen tasausosa) kustannetaan eläkkeen maksuvuoden vakuutusmaksulla.

Vakuutusmaksu jakautuukin osiin siten, että tietyillä maksun osilla kerättävät varat rahastoidaan tulevaa eläkettä varten ja tietyillä maksun osilla kustannetaan kyseisen vuoden eläkemenoa ja hoitokuluja.

Keskimääräisen TyEL-vakuutusmaksun osat

 Vuosi  2017  2016 
 Vanhuuseläke 3,5   2,9 
 Työkyvyttömyyseläke 0,9   0,9
 Tasausosa 19,7   20,2
 Muut 0,8   0,9
 Arvioidut hyvitykset -0,5   -0,5
 Tilapäinen alennus   -0,4 
 Keskimääräinen vakuutusmaksu 24,4   24,0

Vanhuuseläkeosan osuus saatavasta maksutulosta siirretään rahastoon tulevaa vanhuuseläkettä varten. Vanhuuseläkeosa määritellään sen tasoiseksi, että sillä saatava maksutulo keskimäärin riittää kyseisenä vuonna karttuneen vanhuuseläkkeen rahastoidun osan maksamiseen aikanaan vanhuuseläkkeenä.

Työkyvyttömyyseläkeosalla kerättävä maksu käytetään alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden rahastointiin vanhuuseläkeikään saakka. Maksun osan taso määritellään siten, että sillä kerättävät varat keskimäärin riittävät kattamaan puolet maksuvuotta seuraavan kahden vuoden aikana alkavasta työkyvyttömyyseläkemenosta.

Maksun tasausosalla kerätään varat maksuvuoden tasauseläkemenon kustantamiseksi. Tasausosaa puskuroivan tasausvastuun tulee kattaa aina vähintään 20 prosenttia seuraavan vuoden tasauseläkemenosta. Tasausosan puskuriin on kerätty varoja myös vakuutusmaksun nousun tasoittamiseksi 2010- ja 2020-luvuille.

Maksun muut-osa koostuu hoitokustannusosasta, lakisääteisistä maksuista sekä maksutappio-osasta. Hoitokustannus- ja maksutappio-osat vaihtelevat työnantajakohtaisesti mm. työnantajan koon mukaan. Lakisääteiset maksut sisältävät Eläketurvakeskuksen kustannusosuuden, oikeushallintomaksun ja finanssivalvontamaksun.

Maksun hyvitys on maksun alennusta työnantajalle ja se riippuu sekä työeläkelaitoksen sijoitusten tuotosta että asiakassuhteen kestosta.

Vuosina 2006-2011 tilapäisen alennuksen avulla palautettiin työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeitä varten kerättyjen maksujen puskurirahaston ylijäämää pienille ja keskisuurille sopimustyönantajille. Vuoden 2013 vakuutusmaksuun tuli samansuuruinen tilapäinen alennus kaikille sopimustyönantajille ja vuonna 2016 alennuksen suuruus riippuu työnantajan koosta.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN