TyEL- ja MEL-vakuutusmaksu eläkelaitostyypeittäin

TyEL:n mukaista toimintaa harjoittava työnantaja voi järjestää työntekijöidensä eläketurvan työeläkeyhtiössä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä. Merimieseläkekassa vakuuttaa MEL:n mukaisen toiminnan.

TyEL:n ja MEL:n mukaisen vakuutusmaksun määräytymisen pääperiaatteet eri eläkelaitosmuodoissa vuonna 2017

Kuvapaketti_vastuunjako_2017

TyEL:n mukainen vakuutusmaksu

TyEL:n mukainen vakuutusmaksu määräytyy eläkelaitostyypistä riippumatta samalla pääperiaatteella:

Maksu mitoitetaan siten, että se yhdessä sijoitusten tuoton kanssa kattaa vuoden aikana rahastoitavan eläkevastuun, maksetut yhteisesti kustannettavat eläkkeet, hoitokulut ja saamatta jääneistä vakuutusmaksuista syntyvät tappiot.

Maksun määräytymistekniikka on hieman erilainen eläkelaitostyypin mukaan. Työnantajan maksu vaihtelee eläkelaitoksittain ja myös työnantajittain eläkelaitoksen sisällä.

Työeläkeyhtiössä vakuutuksen ottaneen työnantajan maksu riippuu työnantajan koosta. Tilapäinen työnantaja maksaa vakuutetuistaan kiinteän prosentin suuruista vakuutusmaksua. Pieni sopimustyönantaja maksaa kiinteän perustariffimaksun suuruista vakuutusmaksua. Suuren työnantajan maksu riippuu myös työnantajan omien työntekijöiden työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden määrästä.

Sopimustyönantajien maksuun vaikuttaa asiakashyvitys, jonka suuruus riippuu eläkelaitoksen sijoitustoiminnan tuotoista sekä asiakassuhteen kestosta. Lisäksi vuosina 2006-2011, 2013 ja  2016 maksua pienensi tilapäinen alennus.

Eläkesäätiössä eläketurvan järjestäneen työnantajan vakuutusmaksu on kannatusmaksutyyppinen. Mikäli säätiössä noudatetaan työnantajakohtaista kirjanpitotapaa, jokainen työnantaja maksaa omat kulunsa. Jos käytössä on tasaava kirjanpitotapa, jaetaan eläkesäätiön kulut työnantajien kesken vakuutettujen työansioiden tai eläkevastuiden suhteessa. Eläkesäätiön kirjanpitotapa määritellään eläkesäätiön säännöissä.

Eläkekassassa eläketurvan järjestäneen työnantajan vakuutusmaksu määritellään kuten eläkesäätiössä. Kulut jakaantuvat työeläkemaksuna työnantajille vakuutettujen ansioiden suhteessa.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN