TyEL- ja MEL-vakuutusmaksut

Perittävä TyEL-vakuutusmaksu on keskimäärin 24,0 prosenttia palkoista vuosina 2015 ja 2016. Edellä mainitussa keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon keskimääräinen asiakashyvitys 0,5 prosenttia ja vuonna 2016 tilapäinen alennus keskimäärin 0,4 prosenttia palkoista.

Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu

 Vuosi Maksu % Työntekijän osuus maksusta
alle 53 v. vähint. 53 v.
2016 25,1 5,70 7,20
2015 24,7 5,70 7,20

Palkkasummasta riippuva maksun hoitokustannusosa vastaa taulukon luvuissa suurinta arvoa. Jos yrityksen tai konsernin samassa vakuutusyhtiössä vakuutettu palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa, hoitokustannusosa on sitä pienempi, mitä suurempi palkkasumma on. Luvussa ei ole huomioitu maksutappio-osan vaikutusta, joka pienentää vakuutusmaksua. Sopimustyönantajan maksua voi lisäksi alentaa yhtiökohtainen, asiakassuhteeseen perustuva asiakashyvitys. Hyvitys on keskimäärin 0,5 prosenttia vuosina 2015 ja 2016.

Vuoden 2016 TyEL-maksuun sisältyy 0,4 prosenttiyksikön suuruinen tilapäinen alennus. Siitä kohdistetaan 0,25 prosenttiyksikköä suhteessa palkkoihin kaikille vakuutuksille ja lisäksi 0,25 prosenttiyksikköä tariffin piirissä olevalle palkkasummalle. Tilapäinen alennus ei koske tilapäisiä työnantajia.

Työnantajan maksu on keskimäärin 18 prosenttia palkoista sekä vuonna 2015 että vuonna 2016.

Kun työantajan kahden vuoden takainen palkkasumma on yli 2,025 milj. euroa (vuonna 2016), maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omat työkyvyttömyystapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin maksuluokkamallissa.

Oikopolut:

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu

Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 24,7 % vuonna 2015 ja 25,1 % vuonna 2016. Työntekijän osuus on sama kuin yllä sopimustyönantajilla.

Tilapäinen työnantaja on työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 8238 euroa vuonna 2016 (8178 euroa vuonna 2015). Tilapäisen työnantajan maksua ei alenna asiakashyvitys.

MEL-vakuutusmaksu

Vuoden 2016 Merimieseläkelain mukainen maksu on 22,8 prosenttia palkkasummasta. Vuodesta 2016 alkaen MEL-maksun työntekijän osuus on yhtenevä TyEL-maksun työntekijän osuuden kanssa. Vuonna 2016 työntekijän osuus on siten 5,70 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 7,20 prosenttia 53 vuotta täyttäneillä. Työnantajan osuus MEL-maksusta on 16,7 prosenttia palkkasummasta.

Merimieseläkelain mukaan perittiin eläkevakuutusmaksua 22,8 prosenttia palkoista myös vuonna 2015. Maksu jakaantui puoliksi työnantajien (11,4 %) ja työntekijöiden (11,4 %) kesken.

Vajaa kolmasosa MEL-eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL-vakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MEERI KESÄLÄ, EEVA POUTIAINEN