JuEL-eläkkeiden eläkemaksut

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksu vuonna 2017

Työnantajien palkkaperusteinen maksu on 17, 05 %.  Varhaiseläkemenoperusteisen maksun yhteismäärä on 149 milj. euroa (arviolta 0,9 % palkkasummasta). Pientyönantajilla varhaiseläkemenoperusteinen maksu on 0,9 % palkkasummasta. Muilla työnantajilla varhaiseläkemenoperusteisen maksun suuruus vaihtelee eläkkeelle siirtyneille henkilöille maksetuista varhaiseläkkeistä riippuen. Lisäksi osa työnantajista maksaa eläkemenoperusteista maksua, jonka kokonaismäärä on 663 milj. euroa (arviolta 4 % palkkasummasta).

Lisäksi työnantaja tilittää työntekijöiltä perityn työntekijän eläkemaksun, joka on samansuuruinen kuin TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kokonaismaksukertymän arvioidaan olevan 28,50 % Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta.

Aiheesta muualla:

Valtion eläkemaksu vuonna 2017

Valtion eläkejärjestelmässä vuonna 2017 peritään eläkemaksua seuraavasti:

Yleinen tariffiluokka 21,22 %
Eläkeiän 55 v., 58 v. tai 60 v. valinneet tai eroamisikä 26,47 %
Sotilaat 32,99 %

Lisäksi valtion eläkemaksuun sisältyy työnantajakohtainen työkyvyttömyysriskimaksu (keskimäärin 0,69%) ja hoitokuluosa 0,32%. Luvut ovat kokonaismaksuprosentteja.

Työnantaja tilittää työntekijöiltä pidätetyn työntekijän eläkemaksun, joka on samansuuruinen kuin TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kokonaismaksukertymän arvioidaan olevan 23,60 % valtion eläkejärjestelmän palkkasummasta. Työnantajan eläkemaksu saadaan vähentämällä työnantajan kokonaismaksusta keskimääräinen työntekijän eläkemaksu 6,65%.

Valtion eläkemaksut maksetaan Valtion eläkerahaston tilille ja Keva huolehtii eläkemaksujen perinnästä. Valtion eläkerahasto maksaa Kevalle valtiovarainministeriön vahvistaman korvauksen valtion eläkeasioiden hoitamisesta.

Valtion eläkkeet maksetaan valtion talousarvioon varatuista määrärahoista. Valtion Eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, mikä vastaa noin 40 prosenttia valtion eläkemenosta. Loput eläkemenosta katetaan muilla valtion talousarvion tuloilla.

Aiheesta muualla:

Evankelis-luterilasen kirkon eläkemaksu vuonna 2017

Seurakuntien työnantajan eläkemaksu on 23,8 %. Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksu on 27,8 %. Lisäksi työnantaja tilittää työntekijöiltä pidätetyn työntekijän eläkemaksun, joka on samansuuruinen kuin TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kokonaismaksukertymä on vuonna 2017 arviolta 30,68 % palkkasummasta. Eläkemaksujen lisäksi seurakunnilta peritään erillisenä eläkerahastomaksuna 4,0 % vuoden 2015 kirkollisveron tuotosta.

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksut maksetaan Kirkon eläkerahaston tilille ja Keva huolehtii eläkemaksujen perinnästä. Eläkerahastomaksun Kirkon eläkerahasto perii itse.

Kirkon eläkerahasto maksaa Kevalle valtiovarainministeriön vahvistaman korvauksen Evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasioiden hoitamisesta.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN