Palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjako

Eläketurvakeskus selvittelee palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaossa vuosittain maksettujen palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustantamisen.

Palkattomilta ajoilta saatavista etuuksista karttuu eläkettä. Palkattomilla ajoilla tarkoitetaan aikoja, joilta työntekijä on saanut joko

  • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
  • sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa tai erityishoitorahaa
  • vuorottelukorvausta
  • ansiopäivärahaa
  • aikuiskoulutustukea
  • kuntoutusrahaa
  • liikenne- tai tapaturmakorvauksia.

Palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannukset jaetaan eläkelaitosten yhteiselle vastuulle eläkelaitoksissa vakuutettujen palkkasummien suhteessa. Kustannustenjaossa ovat mukana kaikki eläkelaitokset eli myös ne, jotka eivät ole mukana viimeisen eläkelaitoksen periaatteessa. Kustannustenjakoa kutsutaan lyhyemmin palkattomien aikojen kustannustenjaoksi.

Arvio eläkkeensaajille maksettavista palkattomilta ajoilta karttuneista eläkeosista prosentteina työtulosummasta vuoteen 2080 asti
palkattomien_eläkemeno_2012

(Lähde: Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelma)

Eläkelaitoksen maksu tai saatava palkattomien aikojen kustannustenjaossa

Eläkelaitos maksaa tai saa kustannustenjaosta eläkelaitoksen maksamien palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien ja eläkelaitoksen kustannettavaksi kuuluvan määrän erotuksen. Eläkelaitoksen kustannettavaksi kuuluva määrä määräytyy eläkelaitoksessa vakuutetun palkkasumman perusteella.

Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat miljoonina euroina vuosina 2006-2014

 Vuosi milj.
 2006  1,5
 2007  6,8
 2008  15,7
 2009  28,2
 2010  37,8
 2011  45,3
 2012  56,1
 2013  71,1
 2014  87,6

Palkattomien aikojen kustannustenjako käytännössä

Eläketurvakeskus saa vuosittain eläkelaitoksilta tiedot eläkelaitoksen maksamista palkattomien aikojen perusteella karttuneista eläkeosista ja eläkelaitoksessa vakuutetusta palkkasummasta.

Eläkelaitokset lähettävät tiedot edellisenä vuonna maksetuista eläkkeistä maaliskuun lopussa ja palkkasummatiedot kesällä. Eläketurvakeskus laskee näiden tietojen perusteella kunkin eläkelaitoksen lopullisen saatavan tai maksun palkattomien aikojen kustannustenjaosta.

Koska palkattomien aikojen kustannustenjaossa liikkuvat rahamäärät ovat suuria, niitä selvitellään jo etukäteen eläkkeiden maksuvuonna maksettavilla ennakoilla. Eläketurvakeskus laskee ennakon eläkelaitokselle, jos eläkelaitoksen arvioitu vuositasoinen saatava tai maksu palkattomien aikojen kustannustenjaosta on vähintään 20 000 euroa.

Lopullisen saatavan tai maksun ja ennakoiden erotuksena saatava tarkistuserä on se rahamäärä, jonka eläkelaitos maksaa tai saa Eläketurvakeskuksen kautta kustannustenjaosta.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: HANNA MÄKINEN, SARI TORO