Kertoimet ja muistiot

Perustekorko

Vakuutusmaksut

Kustannustenjako

Rahastoonsiirtovelvoite

Kertasuoritus ja ansaitun eläkkeen muunto eläkkeellesiirtymisikään

Vanhuuseläkkeen rahastoidun osan muunto ja tasokorotus

Rekisteröidyn lisäeläkkeen muunto

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: EEVA PUUPERÄ, JAAKKO AHO