Yrittäjävalvonnan menetelmät

Eläketurvakeskus valvoo oma-aloitteisesti yrittäjien eläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista verotus- ja vakuutustietoihin perustuvilla massavertailuilla sekä erilaisilla ulkoisilla valvontaimpulsseilla.

Yksittäisiä valvontaimpulsseja ovat esimerkiksi erilaiset henkilöiden tekemät selvittelypyynnöt tai eläkelaitoksen, viranomaisen tai muun sidosryhmän tiedustelut ja ilmoitukset. Lisäksi TyEL-vakuuttamisen valvonnan yhteydessä tulee esiin tilanteita, joissa työntekijöiden vakuuttamisen lisäksi selvitetään yrittäjän oma YEL-vakuutus.

Tarkemmin selvitettäville valvontatapauksille on tyypillistä se, että yritystoiminta on ollut verrattain pienimuotoista ja usein osa-aikaista tai sivutoimista. Yritystoiminta vakuutetaan, kun yrittäjän YEL-työtulo (työpanoksen arvo) nousee yli vuosittaisen alarajan, vaikka yritystoimintaan käytettävä ajallinen työpanos jäisikin pieneksi.

Jos selvitys päätyy siihen, että henkilö kuuluu YEL:n piiriin, häntä kehotetaan ottamaan itse YEL-vakuutus. Jos yrittäjä ei itse vapaaehtoisesti ota vakuutusta, antaa ETK pakkovakuutuspäätöksen. Tämän päätöksen perusteella syntyy vakuutussopimussuhde yrittäjän ja päätöksessä mainitun eläkelaitoksen välillä. Eläkelaitos myös vahvistaa yrittäjän vakuutettavan YEL-työtulon ja määrää sekä perii vakuutusmaksun.

Oikopolut:

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien valvonta

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (mm. toiminimellä yritystoimintaa harjoittavat henkilöt) ovat suurin ryhmä (noin 125 000 henkilöä), jonka YEL-vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä ETK  vuosittain valvoo.

ETK saa käyttöönsä tiedot liikkeen- ja ammatinharjoittajalle yritystoiminnan perusteella syntyneestä verotettavasta ansiotulosta. Tätä tietoa verrataan YEL-vakuutustietoihin, ja selvittelyyn ryhdytään, jos verotuksessa on ansiotuloa, mutta henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta.

Tämä vahvistettuun verotustietoon perustuva valvonta on jälkikäteistä, mutta hyvin kattavaa. Vuosittain tämän vertailun perusteella selvitettäväksi tulee noin 4000 – 5000 henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuus.

Elinkeinoyhtymien osakkaiden valvonta

ETK:n valvontaosasto selvittää vuosittain noin 75 000 elinkeinoyhtymän osakkaan eli henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen YEL-vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisen.

ETK saa käyttöönsä tiedot elinkeinoyhtymien osakkaille yritystoiminnan perusteella jaetusta verotettavasta ansiotulosta. Tätä tietoa verrataan YEL-vakuutustietoihin, ja selvittelyyn ryhdytään, jos verotuksessa on tuloa, mutta henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta.

Tämä vahvistettuun verotietoon perustuva valvonta on jälkikäteistä, mutta hyvin kattavaa. Vuosittain tämän vertailun perusteella selvitettäväksi tulee noin 1000 – 1500 henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuus.

Osakeyhtiön osakkaiden valvonta

ETK:lla ei ole omaa rekisterivertailusovellusta osakeyhtiön osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisen valvontaa varten, kuten ammatinharjoittajien ja elinkeinoyhtymän osakkaiden valvontaa varten.

Osakeyhtiön osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuus selvitetään pääosin jälkikäteisen massavalvontasovelluksen avulla. Sovellus tuottaa tietoa työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden valvontaa varten ja samalla saadaan paljon tietoa myös osakeyhtiön osakkaiden verotettavasta ansiotulosta.

Tätä hyödynnetään osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuutta valvottaessa. Tätä kautta tarkempaan tarkasteluun tulee noin 300 osakeyhtiön osakkaan YEL-vakuuttaminen.