Työsuojeluviranomainen

Ilmoitukset työeläkevakuuttamisen laiminlyöntiepäilystä

Aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen voi tehdä ETK:lle ilmoituksia työnantajista, joiden voidaan epäillä laiminlyöneen työeläkevakuuttamisvelvollisuutensa. Näissä tapauksissa ETK selvittää valvontatarpeen ja suorittaa tarvittavat valvontatoimet sekä varmistaa, että työeläkevakuuttaminen hoidetaan kuntoon

Tiedustelut työeläkevakuuttamista koskevista tiedoista tilaajavastuulain valvontaa varten

Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisella on Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta säädetyn lain (44/2006) 4 a §:n perusteella oikeus saada Eläketurvakeskukselta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) noudattamisen valvontaa varten välttämättömät tiedot työnantajan ja yrittäjän vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisestä.

Työsuojeluviranomainen voi salassapitosäännösten estämättä antaa omasta aloitteestaan 4 b §:n perusteella antaa Eläketurvakeskukselle tietoja epäilemästään eläkevakuuttamisen laiminlyönnistä.

Työsuojeluviranomaisen yhteydenotot: tyelvalvonta(at)etk.fi.

Oikopolut:

Aiheesta muualla: