Työeläkelaitokset

Eläketurvakeskus valvoo eläkevakuuttamista yhteistyössä työeläkelaitosten kanssa.

ETK välittää työeläkelaitoksille tietoja esimerkiksi vakuutettavista työntekijöistä ja vakuutettavista ansioista sekä toimii työeläkevakuutusmaksupetosasioissa yhteyslaitoksena. ETK tekee eläkelaitosten pyynnöstä myös työnantajien tarkastuksia.

ETK valvoo niitä työnantajia ja yrittäjiä, joilla ei ole lainkaan eläkevakuutusta.

Työeläkelaitos valvoo, että sen omat asiakkaat täyttävät TyEL:n mukaisen ilmoittamis- ja vakuuttamisvelvollisuutensa sekä huolehtii vakuutusmaksujen perimisestä.

Työeläkelaitos on myös varsinainen asianomistaja eläkevakuuttamista koskevissa laiminlyönti- ja väärinkäytöstilanteissa.

Työntekijän eläkelain mukaan ETK ja eläkelaitokset voivat sopia valvonnan toteutuksesta ja käytännössä sitä tehdäänkin yhteistyössä.

Oikopolut: