Ulkomaisen työvoiman eläkevakuuttamisvelvollisuuden valvonta

Suomessa toimivilla työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva lähtökohtaisesti Suomen lainsäädännön mukaisesti riippumatta työntekijän kansallisuudesta.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös Suomessa toimivia ulkomaisia työnantajia. Myös Suomessa tapahtuva ulkomainen yrittäjätoiminta tulee pääsääntöisesti vakuuttaa Suomessa.

Työntekijä ja yrittäjä kuuluvat pääsääntöisesti aina työskentelyvaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Suomessa työskentelevän työntekijän ja yrittäjän sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen, ja henkilö saa sosiaaliturvaetuutensa Suomen lakien mukaisesti. Tällöin myös työntekijän eläke karttuu Suomen työeläkelakien mukaisesti. Tätä pääsääntöä noudatetaan lähtökohtaisesti riippumatta työnantajan, työntekijän tai yrittäjän kotipaikasta ja kansalaisuudesta.

Työntekijä tai yrittäjä voi tietyin edellytyksin kuulua lähtövaltionsa sosiaaliturvan piiriin ulkomailla työskentelyn ajan. Näissä tapauksissa kysymys on toisesta EU-, ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaasta lähetetystä työntekijästä tai yrittäjästä.

Oikopolut:

Työeläkevakuuttaminen Suomessa

Työnantaja tai yrittäjä hoitaa työeläkevakuuttamisvelvollisuutensa Suomessa

  • solmimalla vakuutussopimuksen jonkin työeläkevakuutusyhtiön kanssa
  • ilmoittamalla vakuutettavat työntekijät ja heille maksetut ansiot tälle työeläkevakuutusyhtiölle
  • sopimalla muista vakuutuksenhoidon yksityiskohdista tämän työeläkevakuutusyhtiön kanssa sekä
  • maksamalla vakuutusyhtiön määräämät vakuutusmaksut.

Työeläkevakuuttamisen valvonta

Eläketurvakeskuksen lakisääteinen tehtävä on valvoa, että Suomessa toimivat työnantajat ja yrittäjät täyttävät vakuuttamisvelvoitteensa asianmukaisesti.

Eläketurvakeskuksen työeläkevakuuttamisen valvonta perustuu pääasiassa työnantajien ja yrittäjien ilmoittamiin tietoihin sekä verohallinnolta saatuihin tietoihin. ETK saa valvontaa varten tarvittaessa tietoja myös muilta viranomaisilta.

ETK kehottaa vakuuttamisvelvollista korjaamaan laiminlyönnin, jos

  • työnantaja ei ole oma-aloitteisesti järjestänyt Suomen lainsäädännön mukaan vakuutettavien työntekijöidensä eläketurvaa työeläkeyhtiössä tai
  • yrittäjä ei ole järjestänyt omaa YEL-vakuutustaan eikä
  • lähetetyllä työntekijällä tai yrittäjällä ole A 1 –todistusta  osoituksena lähtömaansa sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

Jos työnantaja tai yrittäjä ei noudata saamaansa kehotusta, ryhtyy ETK tämän jälkeen tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin. ETK voi myös tarvittaessa ottaa työnantajan tai yrittäjän kustannuksella eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkelaitoksesta (pakkovakuuttaminen) (TyEL 186 §).