Työnantajavalvonnan menetelmät

Eläketurvakeskus valvoo työeläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista verotus- ja vakuutustietoihin perustuvilla massavertailuilla sekä erilaisten yksittäisten ja ulkoisten valvontaimpulssien avulla. Massavalvonta on ETK:n oma-aloitteisesti suorittamaa vertailua.

Ajantasainen massavalvonta

Ajantasainen massavalvonta – sovelluksella (AMV) vertaillaan toimialakohtaisesti työnantajien verohallinnolle kausiveroilmoituksessa ilmoittamia vahvistamattomia palkkatietoja ja työeläkejärjestelmälle ilmoittamia ansiotietoja keskenään.

Verohallinnolta pyydetään työnantajien verotustietoja useita kertoja vuodessa. Vuonna 2014 vertailun kohteena oli 57 000 työnantajaa.

Jälkikäteinen massavalvonta

Jälkikäteinen massavalvonta – sovelluksella (JMV) vertaillaan työnantajien verohallinnolle vuosi-ilmoituksessa ilmoittamia vahvistettuja palkkatietoja ja työeläkejärjestelmälle ilmoittamia ansiotietoja.

Vuosittain vertailussa on mukana noin 150 000 työnantajan verotustiedot. Vertailu kattaa lähes kaikki yksityisen sektorin työnantajat.

Erilaiset yksittäiset valvontaimpulssit

Työnantajavalvonnan tapauksia voi tulla käsittelyyn usealla tavalla, esimerkiksi:

  • palkkaturvapäätös: tieto työntekijän työsuhteesta käy ilmi palkkaturvapäätöksestä
  • eläkehakemus: työntekijä voi joskus ilmoittaa puuttuvan työsuhteensa vasta eläkehakemuksessaan
  • eläkelaitoksen, viranomaisen tai muun sidosryhmän tiedustelu tai ilmoitus
  • eläkelaitoksen tarkastuspyyntö: eläkelaitos pyytää ETK:lta työnantajan tarkastusta työntekijöiden työsuhteista.