Lähetyn työntekijän todistus ulkomailta

A1-todistus EU-maasta

Ei maksuja Suomeen

Jos henkilöllä on voimassa oleva lähetetyn työntekijän/yrittäjän A1-todistus jostain toisesta EU-maasta, hänestä ei makseta mitään työeläke- tai muita sosiaaliturvamaksuja Suomeen.

Jos A1-todistuksella on rastittu kohta 3.1, kysymyksessä on työntekijä,  jolla on kotimaassaan lähettävä työnantaja (merkitty todistuksen kohtaan 4).

Jos A1-todistuksella on rastittu  kohta 3.3 tai 3.4, kysymyksessä on kotimaassaan vakuutettu yrittäjä.

Maksut toiseen maahan

Todistus voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että työnantajan pitää maksaa sosiaaliturvamaksut  kyseisen henkilön (todistuksen antaneeseen) asuinmaahan.

Jos A1-todistuksessa  on rastittu kohta 3.2., on kysymyksessä kahdessa tai useammassa maassa työskentelevä työntekijä. Tarvittaessa kysy lisää Eläketurvakeskukselta.

Miten sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Viroon

Todistus sopimusmaasta

Jos henkilöllä on sopimusmaan viranomaisen antama todistus sovellettavasta lainsäädännöstä, työntekijä ja työnantaja vapautuvat useimmista Suomen sosiaalivakuutusmaksuista. Kahdenvälisestä sosiaaliturvasopimuksesta riippuu, miltä maksuilta vapaudutaan. Ota tarvittaessa yhteys Eläketurvakeskukseen.

Ulkomailta lähetetyn työntekijän tulisi hankkia henkilötunnus

Suomessa toimivien työnantajien tulisi huolehtia siitä, että Suomeen lähetetty työntekijä hankkii maahan tultuaan mahdollisimman pian itselleen henkilötunnuksen.

Henkilötunnuksen avulla asioiminen Suomessa helpottuu. Vaikka ulkomainen työntekijä ei asiointia varten itse tarvitsisikaan suomalaista henkilötunnusta, sillä on merkitystä hänen sosiaaliturvansa kannalta.

Lue aiheesta enemmän:

Oikopolut: