Tee sähköinen hakemus tai tulosta hakemuslomake

Eläketurvakeskus (ETK) antaa todistuksen siitä, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaassa tai Sveitsissä työskentelyn aikana. Todistus tulee hakea hyvissä ajoin ennen ulkomaantyöskentelyn alkua. Myös poikkeuslupaa (esimerkiksi työskentelyn pitkän keston vuoksi) haetaan samalla lomakkeella.

Tarkempaa tietoa EU-asetuksen soveltamisesta ja sosiaaliturvasopimuksista sekä ulkomaantyön ratkaisujen käsittelyajoista saat ohjeen lopussa olevista linkeistä.

Hae todistusta sosiaaliturvaan kuulumisesta sähköisesti

Työnantaja voi hakea todistusta työntekijälle sähköisesti. Sähköinen hakemus nopeuttaa asian käsittelyä ja osa sähköisistä hakemuksista pystytään ratkaisemaan kokonaan koneellisesti. Yrittäjä, apurahansaaja tai työntekijä ei voi toistaiseksi hakea lähetetyn työntekijän todistusta sähköisesti.

ETK:n sähköiseen hakemuspalveluun kirjautumisessa käytetään verohallinnon ja Kelan yhteistä Katso-tunnistautumista. Jos yrityksesi täyttää hakemuksia toisen yrityksen puolesta sähköisen hakemuspalvelun kautta, ETK:lle ei tarvitse erikseen toimittaa valtakirjaa tästä menettelystä, vaan tarvittavat valtuutukset hoidetaan sähköisesti Katso-palvelun kautta.

Hakemuspalvelu toimii toistaiseksi ainoastaan suomeksi. Sähköiseen hakemuspalveluun kirjautumisessa käytetään verohallinnon ja Kelan yhteistä Katso-tunnistautumispalvelua.

Tulosta hakemus sosiaaliturvaan kuulumisesta

Hakemuslomakkeen voi myös täyttää sivuillamme ja tulostaa alla olevasta linkistä.  Hakemuslomakkeita saa lisäksi ETK:sta ja Kelan toimistoista. Täytetty hakemus lähetetään ETK:lle postitse.

Kun haet lähetetyn työntekijän todistusta paperilomakkeella, käytä aina uusinta lomaketta. Lähetetyt paperilomakkeet skannataan sähköiseen muotoon. Uusin hakemuslomake ohjautuu ETK:n sähköisessä postin lajittelussa oikeaan paikkaan ilman viivytyksiä.

Sopimuksettomaan maahan lähtevän hakemus tehdään Kelalle

Jos työkomennus suuntautuu maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä), ETK ei anna todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tällöin hakemus Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta tehdään Kelalle.

Oikopolut: