Työ EU/ETA-maassa tai Sveitsissä

Alla olevien otsikkopalkkien alta löydät tarkempa tietoa tilapäisestä työskentelystä EU/ETA-maassa tai Sveitsissä.

Lähetettynä työntekijänä EU-maassa

Suomalaisen työnantajan tilapäisesti EU/ETA-maahan tai Sveitsiin työskentelemään lähettämä työntekijä voi tietyin edellytyksin kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin pitää olla todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (EU-maissa A1). Todistusta haetaan Eläketurvakeskuksesta.

Työnantaja voi hakea lähetetyn työntekijän todistusta sähköisesti tai täytettävällä verkkolomakkeella. Todistusta tulee hakea myös silloin, kun työntekijä työskentelee kahdessa tai useammassa EU- tai ETA-maassa.

Työntekijän lähettämisen edellytyksistä kerrotaan tarkemmin sivulla Työskentely ulkomailla.

Yrittäjänä EU-maassa

Ulkomailla työskentelevä yrittäjä kuuluu pääsääntöisesti työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin. Tällöin kaikki sosiaaliturvamaksut maksetaan työskentelymaahan, jos kyseisen maan lainsäädäntö sitä vaatii. Samoin työskentelymaassa on oikeus sen maan lakien mukaisiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Tilapäisesti EU/ETA-maahan tai Sveitsiin työskentelemään lähtevä voi tietyin edellytyksin kuulua Suomen sosiaaliturvaan ja jatkaa esimerkiksi yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) maksamista. Tällöin yrittäjällä pitää olla todistus Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta (EU-maissa A1). Todistusta tulee hakea Eläketurvakeskuksesta. Hakemuksen voi tehdä täytettävällä ja tulostettavalla verkkolomakkeella (ETK 2142).

Yrittäjän lähettämisen edellytyksistä kerrotaan tarkemmin sivulla Työskentely ulkomailla.

Oikopolut:

Apurahansaajana EU-maassa

EU:n sosiaaliturva-asetuksen ja sosiaaliturvasopimusten säännöissä ei ole varsinaisesti apurahansaajia koskevia erityisiä sääntöjä. Edellä mainittuja sääntöjä tarkastellessa apurahansaajat rinnastetaan kuitenkin yrittäjiin, joten ulkomaan työskentelytilanteissa apurahansaajiin sovelletaan yrittäjiä koskevia kansainvälisiä säännöksiä.

Jos apurahansaaja haluaa kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskennellessä, hänen pitää MYEL-vakuuttaa itsensä ja hakea lisäksi Eläketurvakeskuksesta todistusta (EU-maissa A1) osoitukseksi kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan. Todistuksella apurahansaaja voi osoittaa työskentelymaassa olevansa oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan ja että sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Hakemuksen voit tehdä täytettävällä ja tulostettavalla verkkolomakkeella (ETK 2159).

Apurahansaajan lähettämisen edellytyksistä kerrotaan tarkemmin sivulla Työskentely ulkomailla.

Virkamiehenä EU-maassa

Virkamiehet kuuluvat yleensä työnantajan kotimaan sosiaaliturvaan. Työnantajamaan lainsäädäntöä sovelletaan siitä riippumatta, missä EU-maassa työ tehdään tai missä virkamies asuu. Virkamiehen kansalaisuudella ei myöskään ole merkitystä.

Suomessa virkamiehenä pidetään henkilöä, joka on virka- tai työsuhteessa työnantajaan, jonka toiminta rahoitetaan valtion julkisista varoista.

Ulkomaille lähtevä virkamies tarvitsee todistuksen Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Työnantajan tulee hakea todistusta virkamiehelle Eläketurvakeskuksesta. Hakemuksen voi tehdä sähköisen hakemuspalvelun kautta tai täytettävällä ja tulostettavalla verkkolomakkeella (ETK 2132).

Mikäli henkilö työskentelee virkamiehenä yhdessä maassa ja työntekijänä tai yrittäjänä toisessa maassa, tulee ottaa yhteyttä Eläketurvakeskukseen.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

Merimiehenä EU-alueella

Merimiehiin sovelletaan lippusääntöä: merimiehet kuuluvat sen maan sosiaaliturvan piiriin, jonka lipun alla työskentelyalus on. Toisen EU/ETA-maan lippua käyttävällä aluksella työskentelevä merimies kuuluu pääsääntöisesti kyseisen maan sosiaaliturvan piiriin, vaikka hän asuisi vakinaisesti Suomessa.

Lippusääntö kumoutuu niissä tilanteissa, kun työntekijän asuinmaa ja palkan maksavan yrityksen kotipaikka ovat sama EU/ETA-maa, mutta työskentely tapahtuu jonkin toisen maan lippua käyttävällä aluksella. Tällöin työntekijä kuuluu asuinmaansa sosiaaliturvan piiriin.

Eläketurvakeskukselta tulee hakea  A1-todistusta, kun:

  • henkilö työskentelee Suomen lipun alla liikennöivällä aluksella ja asuu toisessa EU/ETA-maassa
  • henkilö  asuu Suomessa, työskentelee toisen EU/ETA-maan lippua käyttävällä aluksella ja palkka maksetaan Suomesta.

Eläketurvakeskukseen tulee olla yhteydessä oikean maan sosiaaliturvaan kuulumisen selvittämiseksi, kun:

  • henkilö työskentelee säännöllisesti kahden eri lipun alla liikennöivillä aluksilla
  • henkilö työskentelee merimiestyön lisäksi työntekijänä tai yrittäjänä Suomessa tai muussa EU/ETA-maassa.

Kun henkilö työskentelee toisen EU/ETA-maan lipun alla liikennöivällä aluksella ja asuu Suomessa, A1-todistusta haetaan lippumaan viranomaisilta. Tällaisesta työskentelystä tulee aina ilmoittaa myös Kelalle.

Aiheesta muualla:

Lentohenkilökunta EU-alueella

EU/ETA-alueella työskentelevien lentohenkilökuntaan kuuluvien työntekijöiden sosiaaliturva järjestetään siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän kotiasemansa sijaitsee.

Lentohenkilöstön kotiasema on määritelty asetuksessa (ETY) N:o 3922/91 lentotoiminnanharjoittajan miehistön jäsenelle nimeämäksi paikaksi, jossa miehistön jäsen tavallisesti aloittaa ja lopettaa työjakson tai peräkkäisen työjaksojen sarjan, ja jossa lentotoiminnanharjoittaja ei tavallisesti vastaa hänen majoituksestaan.

Lentohenkilökunnan jäsenille tulee hakea A1-todistus esimerkiksi tilanteissa, joissa kotiasema on eri maassa kuin missä henkilö asuu.

Aiheesta muualla: