EU-palvelut

Sähköinen tiedonvälitys kansainvälisissä sosiaaliturva-asioissa on Euroopan unionin yhteinen tavoite, joka on hyväksytty 1.5.2010 voimaan tulleessa toimeenpanoasetuksessa. Sähköistä tiedonvaihtoa koskeva velvoite 1.5.2014 alkaen tulee viivästymään.

Eläketurvakeskuksen EU-palvelualue osallistuu EESSI- eli Electronic Exchange of Social Security Information -työhön kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. EU-palvelualue myös kehittää ja koordinoi ETK:n EU-tietoliikenneasioita.

Ulkomaisten laitosten kanssa vaihdetaan sähköisesti tietoja. Henkilötietojen (vakuutusnumero- ja nimitiedot) vaihto nopeuttaa eläkehakemusten käsittelyä. Eläkkeensaajien olosuhdemuutostietojen vaihto vähentää liikamaksujen syntymistä ja antaa eläkevakuuttajille ajantasaista tietoa ulkomailla asuvien eläkkeensaajien elinolosuhteista.

Eläkevakuuttajat, Kelan ulkomaan yksikkö, ETK:n toiset osastot ja ulkomaiset yhdyslaitokset tarvitsevat tietoja käsitellessään vakuutettujen EU-eläkehakemuksia. Tiedot vakuutuskausista tarvitaan eläkkeen laskennassa.