Eläketurvakeskuksen vuosi 2015

Vuotta 2015 leimasi eläkeuudistuksen valmistelu. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmisteltiin uudistuksen toteuttamiseen tarvittavat hallituksen esitykset.

Eläketurvakeskuksen asiantuntijat osallistuivat esitysten valmisteluun tuomalla mukaan eläkealan näkemyksiä ja tekemällä erilaisia laskelmia, arvioita ja selvityksiä.

Vuotta 2015 leimasi eläkeuudistuksen valmistelu.

Eläketurvakeskuksen omien palveluprosessien digitalisointi jatkui. Suurimmat panostukset kohdistuivat työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden valvonnan ja lähetettyjen työntekijöiden tietojärjestelmiin.

Tavoitteena on prosessien tehostaminen ja aikaa vievien manuaalikäsittelyjen vähentäminen.henkilosto-vuosikertomuskuva-fin-2015

Henkilöstö

Eläketurvakeskuksen palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 355 henkilöä. Heistä 92 prosenttia työskenteli vakinaisissa tehtävissä.

Henkilöstön vaihtuvuus oli 4,2 prosenttia mukaan lukien eläkkeelle jääneet. Vanhuuseläkkeelle etk:laiset jäivät keskimäärin 64,4 vuoden iässä.

Naisia etk:laisista oli 76 prosenttia.

Lue lisää vuosikertomuksesta 2015

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot.

Vuosikertomus julkaistaan edustajiston kevätkokouksen jälkeen, tavallisesti huhti-toukokuun vaihteessa. Kertomus ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi.

Taloudellinen kehitys

2015 2014 2013
Tuotot yhteensä 41,3 44,4 45,6
Kustannusosuudet 38,3 41,6 42,2
Palvelutoiminnan tuotot
Rekisteripalveluiden myynti 1,5 1,2 1,6
Palvelutoiminnan muut tuotot 1,0 1,0 1,2
Muut tuotot 0,5 0,6 0,6
Kulut yhteensä 41,8 45,0 46,0
Ulkopuoliset palvelut
Rekisteripalveluiden ostot 9,0 10,2 10,8
Muut ulkopuoliset palvelut 4,0 5,2 5,6
Henkilöstökulut 21,2 21,8 21,4
Poistot 0,8 0,8 0,8
Muut kulut 6,7 6,9 7,2
Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,6 0,3
Kustannusosuusvelka 24,3 23,4 19,1
Tunnusluvut milj. euroa

Lisää taloudellisesta kehityksestä vuosikertomuksessa 2015