Eläketurvakeskuksen mediakalenteri

Seuraa Eläketurvakeskuksen tulevia kiinnostavia julkistuksia ja tapahtumia. Jos haluat saada tiedon, kun kalenteri päivittyy, ilmoita meille sähköpostiosoitteesi.

Muutokset esitettyihin ajankohtiin ovat mahdollisia. Sivun tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

Helmikuu 2017

Ma 13.2.
Työeläke-lehti 1/2017
Ke 15.2.
Eläkkeellesiirtymisiän odote (tiedote)
helmikuussa
Kokonaiseläke 2017 (raportti)
Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen

***

Tulossa maaliskuussa mm.:
Ke 1.3. Eläketiedon merkitys – suomalaisten eläkeaikeet ja mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden diagnoosit 2016 (tiedote)
Keskieläke ja eläkkeensaajat kunnittain (tiedote, raportti)

Tutustu myös: