Nyheter och pressmeddelanden

Alla
Nainen ajaa polkupyörällä

Var tredje person som fyllt 16 år får egen pension

Egen pension betalas redan till över 1,4 miljoner i Finland bosatta personer. Antalet har växt med en tredjedel sedan år 1990. Samtidigt har arbetspensionsutgiften tredubblats. I fjol betalades 26 miljarder i arbetspensioner och 2,5 miljarder i FPA-pensioner.

Melbour Mercer Global Pension Index -logo

Finland bland fem i topp i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas på femte plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Redan för fjärde gången valdes Finlands pensionssystem som det mest tillförlitliga och transparenta i världen, men som helhet sjönk Finlands placering ett pinnhål.

Arbetspensionsavgifterna år 2018

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2018. Nästa år är avgiften i genomsnitt 24,4 procent av lönen.

Euroopan komission ESDE 2017-konferenssissa

Europeiska kommissionen: Pensionsreformen i Finland ett föredöme

Europeiska kommissionens sysselsättningsrapport lyfter fram pensionsreformen i Finland som ett mönsterexempel på hur pensionsproblemen i det grånande Europa kan lösas. Enligt kommissionen förlänger reformen arbetslivet, dämpar pensionsutgifterna och förbättrar sysselsättningen.

Partiell ålderspension populär också i Sverige och Norge

Att ta ut pension i förtid är särskilt populärt i Norge, där en tredjedel av dem som har rätt till det tar ut pension i förväg. Nio av tio bland dem tar ut hela pensionen genast när det är möjligt. I Sverige är folk intresserade av att ta ut pension i förtid för pensionärsrabatternas skull.

Vaaka kuvituskuva

Utvärdering av de långsiktiga prognoserna

Pensionsskyddscentralens modell för långsiktig planering fungerar ändamålsenligt, framgår det av en rapport med en utvärdering av hur väl modellen fungerar och hur rätt beräkningarna träffar. Träffsäkrast var pensionsutgiftsprognoserna. Den långa recessionen som följde på finanskrisen har underskattats i beräkningarna.

Var tredje 54–62-åring överväger att arbeta som pensionär

Arbete vid sidan av pensionen intresserar finländarna mer än tidigare. Rentav var tredje 54–62-åring överväger att arbeta under sina kommande pensionsår. Det gäller i synnerhet företagare, högutbildade och dem som är oroade för hur de ska klara sig ekonomiskt på pensionen.

Nyheter
Nainen ajaa polkupyörällä

Var tredje person som fyllt 16 år får egen pension

Egen pension betalas redan till över 1,4 miljoner i Finland bosatta personer. Antalet har växt med en tredjedel sedan år 1990. Samtidigt har arbetspensionsutgiften tredubblats. I fjol betalades 26 miljarder i arbetspensioner och 2,5 miljarder i FPA-pensioner.

Arbetspensionsavgifterna år 2018

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2018. Nästa år är avgiften i genomsnitt 24,4 procent av lönen.

Euroopan komission ESDE 2017-konferenssissa

Europeiska kommissionen: Pensionsreformen i Finland ett föredöme

Europeiska kommissionens sysselsättningsrapport lyfter fram pensionsreformen i Finland som ett mönsterexempel på hur pensionsproblemen i det grånande Europa kan lösas. Enligt kommissionen förlänger reformen arbetslivet, dämpar pensionsutgifterna och förbättrar sysselsättningen.

Partiell ålderspension populär också i Sverige och Norge

Att ta ut pension i förtid är särskilt populärt i Norge, där en tredjedel av dem som har rätt till det tar ut pension i förväg. Nio av tio bland dem tar ut hela pensionen genast när det är möjligt. I Sverige är folk intresserade av att ta ut pension i förtid för pensionärsrabatternas skull.

Vaaka kuvituskuva

Utvärdering av de långsiktiga prognoserna

Pensionsskyddscentralens modell för långsiktig planering fungerar ändamålsenligt, framgår det av en rapport med en utvärdering av hur väl modellen fungerar och hur rätt beräkningarna träffar. Träffsäkrast var pensionsutgiftsprognoserna. Den långa recessionen som följde på finanskrisen har underskattats i beräkningarna.

Pressmeddelanden
Melbour Mercer Global Pension Index -logo

Finland bland fem i topp i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas på femte plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Redan för fjärde gången valdes Finlands pensionssystem som det mest tillförlitliga och transparenta i världen, men som helhet sjönk Finlands placering ett pinnhål.

Var tredje 54–62-åring överväger att arbeta som pensionär

Arbete vid sidan av pensionen intresserar finländarna mer än tidigare. Rentav var tredje 54–62-åring överväger att arbeta under sina kommande pensionsår. Det gäller i synnerhet företagare, högutbildade och dem som är oroade för hur de ska klara sig ekonomiskt på pensionen.

Över 11 000 förväntas ta ut partiell ålderspension

Vid utgången av juli hade 9 400 personer ansökt om partiell ålderspension. Den största delen av de sökande är män som arbetar inom den privata sektorn. Nästan alla väljer att ta ut den partiella ålderspensionen till 50 procent. I genomsnitt är den partiella ålderspension 830 euro i månaden.

Unga sjukpensionärers pension förblir låg

Sjukpensionärer som var yngre än 45 år fick i genomsnitt 905 euro i månaden i sjukpension i fjol. Två tredjedelar av dem fick endast folkpension, visar Pensionsskyddscentralens färska undersökning.

Arbetsmarknadsförändringar har stor inverkan på pensioner och den offentliga ekonomin

En stagnation av den positiva löneutvecklingen skulle på lång sikt öka trycket att höja arbetspensionsavgifterna med fyra procentenheter och leda till att den offentliga ekonomins svåra situation fördjupas ytterligare. Full sysselsättning skulle höja de kommande pensionerna, underlätta pensionernas finansiering och undanröja hållbarhetsunderskottet. Nya beräkningar med olika scenarier förtydligar vilka följder förändringar i sysselsättningen har på […]

Finländarna vet litet om pensionsskyddet

  Finländarna vet snarare litet än mycket om pensionsskyddet, visar Pensionsskyddscentralens nya pensionsbarometer. Största delen tror sig ändå vara tillräckligt väl insatt i pensionsfrågor. Sex av tio litar på pensionssystemet, en fjärdedel litar inte på det.