Övervakning i förebyggande syfte

Övervakningen av arbetspensionsförsäkringen sker i förebyggande syfte och om möjligt i realtid.

Så fort företagsverksamheten har börjat skickar Pensionsskyddscentralen informationsbrev om försäkringsskyldigheten till arbetsgivaren, till egenföretagaren och delägaren och bolagsmannen i en näringssammanslutning.

I brevet får arbetsgivare information om sin skyldighet att försäkra arbetstagaren och företagare om sin skyldighet att försäkra sin verksamhet

Informationsbrevet och bifogade försäkringsanvisningar skickas till företagare och företag som införts i skatteförvaltningens arbetsgivarregister eller som är registrerade som momsskattepliktiga.