Kostnadsfördelningen i bilder

Bildpaketet om kostnadsfördelningen innehåller centrala uppgifter om finansieringen och kostnadsfördelningen av arbetspensionssystemet. Bilderna är i ppt-format och kan fritt laddas ner. På ppt-bildernas anteckningssidor finns närmare information som hjälp för att tolka bilderna. Kom ihåg att nämna bildkällan om du lånar bilder.

Ladda ner bildbaketet, uppdaterat 3.3.2017 (ppt 1629 Kb)


Kostnadsfördelningen i bilder from Eläketurvakeskus

De presenterade statistikuppgifterna grundar sig på bl.a. uppgifter som pensionsanstalterna lämnar in för kostnadsfördelningen och pensionsanstalternas bokslut.

Uppgifterna uppdateras och preciseras årligen i den takt som ny information blir tillgänglig.

Genvägar:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: EEVA PUUPERÄ, EEVA POUTIAINEN