Pensionsavgifter för OffPL-pensioner

Pensionsavgifter för Kevas medlemssamfund år 2017

Arbetsgivarnas lönebaserade avgift är 17,05 %.  Det totala beloppet av den pensionsutgiftsbaserade förtidspensionsavgiften är 149 milj. euro (uppskattningsvis 0,9 % av lönesumman). Småarbetsgivares pensionsutgiftsbaserade förtidspensionsavgift är 0,9 % av lönesumman. För andra arbetsgivare varierar den pensionsutgiftsbaserade förtidspensionsavgiften beroende på hurudana förtidspensioner som betalats till dem som gått i pension. Därtill betalar en del av arbetsgivarna en pensionsutgiftsbaserad avgift vars totalbelopp är 663 miljoner euro (uppskattningsvis 4 % av lönesumman).

Dessutom betalar arbetsgivaren in arbetstagarens pensionsavgift som tagits ut av arbetstagarna och är lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL.

Länkar:

Statens avgiften år 2017

Inom statens pensionssystem tar man ut pensionsavgifter enligt följande år 2017:

Allmän tariffklass 21,22 %
Vald pensionsålder 55, 58 eller 60 år eller avgångsålder 26,47 %
Militärer 32,99 %

Statens avgiften ingår en arbetsgivarspecifik riskavgift för arbetsoförmåga (i genomsnitt 0,69 %) och en omkostnadsdel på 0,32 %. Siffrorna är totalavgiftsprocent.

Dessutom betalar arbetsgivaren in arbetstagarens pensionsavgift som tagits ut av arbetstagarna och är lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL. Det totala beloppet av influtna medel uppskattas vara 23,60 % av lönesumman. Arbetsgivarens pensionsavgift fås genom att från den totala avgiften dra av arbetstagarens genomsnittliga pensionsavgift 6,65 %.

Pensionsavgifterna enligt lagen om statens pensioner betalas till Statens pensionsfond och Keva sköter om att ta ut avgifterna. Statens pensionsfond betalar Keva en ersättning som fastställts av finansministeriet för skötseln av statens pensioner. Statens pensionerna betalas av anslag i statsbudgeten. Ur Statens pensionsfond överförs årligen pensionsavgiftspengar till statsbudgeten till ett belopp som motsvarar ca 40 procent av pensionskostnaderna. Resten av pensionsutgiften täcks med andra inkomster i statsbudgeten.

Länkar:

Pensionsavgifter för evangelisk-lutherska kyrkan år 2017

Arbetsgivarens pensionsavgift för församlingarna är 23,8 %. För Kyrkans centralfond och de kyrkliga organisationerna är arbetsgivarens pensionsavgift 27,8 %. Utöver arbetsgivarens pensionsavgift tas det ut arbetstagarens pensionsavgift enligt ArPL av arbetstagarna.

Det totala beloppet av influtna medel är år 2017 uppskattningsvis 30,68 % av lönesumman. Som en separat pensionsfondsavgift tas det dessutom ut 4,0 % av intäkterna av den senast fastställda kyrkoskatten.

Den evangelisk-lutherska kyrkans pensionsavgifter betalas in på Kyrkans pensionsfonds konto och Keva sköter uttagningen av pensionsavgifterna. Pensionsfondsavgiften tar Kyrkans pensionsfond själv ut. Kyrkans pensionsfond betalar en av finansministeriet fastställd ersättning för skötseln av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsärenden till Keva.

Länkar:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN