Företagarnas arbetspensionsavgifter

Procentsatsen för arbetspensionsavgiften 2017

År 2017 Grundavgiftsprocent för företagare %
under 53 år och minst 63 år 53-62 år
 FöPL  24,10  25,60
 LFöPL 24,10 25,60

Företagare omfattas av den förhöjda avgiften från början av det kalenderår som följer på det då de fyllt 53 år till slutet av det kalenderår då de fyller 63. I tabellerna anges alltså åldern i början av året.

År 2017 får en företagare som för första gången inleder företagarverksamhet 22 procents rabatt på avgiften under de första 48 månaderna. Det totala beloppet av influtna medel motsvarar uppskattningsvis ca 23,1 procent av FöPL-arbetsinkomstsumman år 2017.

LFöPL-försäkringsavgiften räknas av den försäkrades personliga LFöPL-arbetsinkomst. Avgiftsprocenten beror på ålder och arbetsinkomstens belopp.

LFöPL 2017 Företagarens avgift %
under 53 år och minst 63 år 53-62  år
Av arbetsinkomster under 26 783,03 13,0140 13,8240
för arbetsinkomster mellan 26 783,03-42 087,69 stiger successivt stiger successivt
för arbetsinkomster som överstiger 42 087,69  24,10  25,60

Den genomsnittliga avgiftsprocenten för de LFöPL-försäkrade är 13,7 procent (lantbruksföretagare) och 13,6 procent (stipendietagare) år 2017.

År 2017 står staten för ca 14 procent av pensionsutgiften enligt FöPL. Av pensionsutgiften enligt LFöPL är motsvarande andel 80 procent år 2017.

Länkar:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN