Arbetspensionerna finansieras med försäkringsavgifter

Arbetspensionerna i Finland finansieras i huvudsak med de försäkringsavgifter som arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna betalar. Dessutom finansierar staten en del av pensionsutgifterna enligt vissa lagar.

För finansieringen av pensionsutgifterna under ett år används också tillgångar som uppstått av avgifter som tagits ut tidigare år och avkastningen av dem samt och den avgift som Arbetslöshetsförsäkringsfonden årligen betalar till arbetspensionssystemet.

Lagstadgade arbetspensionsavgifter på arbetstagarnas löner betalas av arbetsgivarna och arbetstagarna inom både den privata och den offentliga sektorn. Företagare och lantbruksföretagare betalar pensionsförsäkringsavgifter på sina arbetsinkomster.

I tabellen nedan finns procenten för försäkringsavgiften för år 2017.

Procentsatserna för arbetspensionsavgifterna år 2017

Avgifter som inflyter i % av arbetsinkomsten 1) Arbetstagarens andel av avgiften %
under 53 år och minst 63 år 53 – 62 år
 Löntagare
 ArPL 24,4 6,15 7,65
 SjPL 22,0  6,15 7,65
 OffPL/Kevas medlemssamfund 2) 28,5 6,15 7,65
 OffPL/Staten 23,6 6,15 7,65
 OffPL/Ev.lut.  kyrkan 3) 30,7 6,15 7,65
 Företagare
 FöPL 23,1 24,1 4) 25,6 4)
 LFöPL 13,7/13,6 5) 24,1 6) 25,6 6)

1) Uppskattning av avgifter som inflyter
2) Avgiften omfattar en lönebaserad och en pensionsutgiftsbaserad del
3) Dessutom pensionsfondsavgift 4,0 % av kyrkoskatten.
4) Fastställda FöPL-avgifter. Ålder vid början av året.
5) Lantbruksföretagares genomsnittliga avgift är 13,7 % och stipendietagares 13,6 %
6) Fastställda LFöPL-grundprocentsatser. Ålder vid början av året.

I tabellen nedan finns procenten för försäkringsavgiften för år 2016.

Procentsatserna för arbetspensionsavgifterna år 2016

Avgifter som inflyter i % av arbetsinkomsten 1) Arbetstagarens andel av avgiften %
under 53 år minst 53 år
 Löntagare
 ArPL  24,0  5,70  7,20
 SjPL 22,8 5,70 7,20
 KomPL 2) 29,4 5,70 7,20
 StaPL 24,1 5,70 7,20
 KyPL 3)  30,6  5,70  7,20
Företagare
 FöPL  22,6  23,6 4)  25,1 4)
 LFöPL  13,5/13,3 5)  23,6 6)  25,1 6)

1) Uppskattning av avgifter som inflyter
2) KomPL-avgiften omfattar en lönebaserad och en pensionsutgiftsbaserad del
3) Dessutom pensionsfondsavgift 4,0 % av kyrkoskatten.
4) Fastställda FöPL-avgifter
5) Lantbruksföretagares genomsnittliga avgift är 13,5 % och stipendietagares 13,3 %
6) Fastställda LFöPL-grundprocentsatser

Läs mer:

 

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN