Gör en e-ansökan eller skriv ut en ansökningsblankett

Pensionsskyddscentralen (PSC) utfärdar intyg om att en arbetstagare eller företagare omfattas av socialförsäkringen i Finland medan han eller hon arbetar i ett EU-, EES- eller avtalsland eller Schweiz. Ansök om intyget i god tid innan arbetet utomlands börjar. Om du ska ansöka om undantag (dispens), t.ex. för att arbetet fortgår flera år, fyller du i en likadan blankett.

För tillfället kan endast arbetstagare och arbetsgivare ansöka om intyg elektroniskt.
Företagare kan ansöka om intyg med en pappersblankett.

Arbetsgivarna loggar in i den elektroniska ansökningstjänsten genom att använda Katso PWD-autentiseringen (i nedre kanten av sidan) och arbetstagarna använder webbankkoder.

Ansök om intyg om social trygghet med e-ansökan

Arbetsgivare och arbetstagare kan ansöka om intyg för sina anställda på elektronisk väg. I första hand är det arbetsgivaren som ska ansöka om intyg för sin arbetstagare. Arbetstagare som har flera arbetsgivare utomlands kan själva ansöka om intyget.

Handläggningen av e-ansökningar går snabbare och en del av ärendena kan avgöras helt maskinellt. Än så länge kan företagare inte lämna in sin ansökan via e-tjänsten.

Inloggningen till PSC:s e-tjänst för ansökan om intyg sker genom skatteförvaltningens och FPA:s gemensamma Katso PWD-autentisering. Om ditt företag fyller i ansökningar för ett annat företags räkning via e-tjänsten, behöver ingen fullmakt lämnas in hos PSC för detta, utan behövliga fullmakter ges elektroniskt via Katso.

Tills vidare finns e-tjänsten endast på finska.

Ansökningsblankett att skriva ut

Du kan också fylla i en ansökningsblankett bakom länken nedan och skriva ut den. Pappersblanketter finns också att få på Pensionsskyddscentralen och FPA:s byråer. Posta blanketten ifylld till PSC.

När du ansöker om intyg för utsänd arbetstagare med pappersblankett ska du alltid använda den senaste versionen. Pappersblanketterna skannas till elektronisk form. Den senaste versionen av ansökningsblanketten styrs i PSC:s elektronsika postsortering till rätt plats utan fördröjningar.

Arbete i ett icke-avtalsland? Ansök om socialförsäkring hos FPA

Om en person blir utsänd för att arbeta i ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. Ryssland), utfärdar PSC inget intyg om att personen omfattas av socialförsäkringen i Finland. Då ska man i stället ansöka hos FPA om att personen ska omfattas av den bosättningsbaserade socialförsäkringen i Finland.

Läs mer