Skip to main content

Våra senaste publikationer

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två ganger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använda den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen var de finländare som gick i pension i fjol i genomsnitt 61,1 år gamla. Siffran var densamma år 2015. Antalet nya arbetspensionstagare ökade i fjol till 76 000 personer, bland vilka tre av fyra gick i ålderspension.