Skip to main content

Utlandsarbete och A1-intyg

Visualisering av penningflödena inom arbetspensionssystemet

År 2016 ökade pensionstillgångarna inom arbetspensionssystemet med 9,4  miljarder euro. I slutet av året uppgick de till 190,2 miljarder.

Arbetspensionstillgångarna vid årets slut erhålls genom att räkna ihop inkomster och utgifter: lägga till försäkringsavgifter, dra av utbetalda pensioner och beakta övriga penningflöden.

Visualiseringen åskådliggör tillgångarna och penningflödet inom arbetspensionssystemet under olika år.

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två gånger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använd den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

Vid utgången av juli hade 9 400 personer ansökt om partiell ålderspension. Den största delen av de sökande är män som arbetar inom den privata sektorn. Nästan alla väljer att ta ut den partiella ålderspensionen till 50 procent. I genomsnitt är den partiella ålderspension 830 euro i månaden.