Skip to main content

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner accentueras bland de minsta och de största pensionerna

År 2015 gick ca 55 000 personer i ålderspension. Kvinnornas månadspension var i genomsnitt 1 515 euro och männens 2 083 euro.

Skillnaderna mellan könen var särskilt stora bland nypensionerade med en pension på mer än 4 000 euro. I den gruppen var 80 procent män. Fem procent av de nyblivna pensionärerna nådde upp till mer än 4000 euros pension.

– Det säger någonting om männens roll och ställning i arbetslivet i Finland, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino.

Mer om statistiken över arbetspensionstagare i Finland

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två ganger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använda den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

Tiden som sjukpensionär har förkortats avsevärt, med drygt fyra månader, inom loppet av ett årtionde. Skillnaderna mellan könen har jämnats ut, men skillnaden mellan låg- och högutbildade är fortfarande mer än dubbel.