Skip to main content

Utlandsarbete och A1-intyg

Visualisering av penningflödena inom arbetspensionssystemet

År 2016 ökade pensionstillgångarna inom arbetspensionssystemet med 9,4  miljarder euro. I slutet av året uppgick de till 190,2 miljarder.

Arbetspensionstillgångarna vid årets slut erhålls genom att räkna ihop inkomster och utgifter: lägga till försäkringsavgifter, dra av utbetalda pensioner och beakta övriga penningflöden.

Visualiseringen åskådliggör tillgångarna och penningflödet inom arbetspensionssystemet under olika år.

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två ganger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använda den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

  Finländarna vet snarare litet än mycket om pensionsskyddet, visar Pensionsskyddscentralens nya pensionsbarometer. Största delen tror sig ändå vara tillräckligt väl insatt i pensionsfrågor. Sex av tio litar på pensionssystemet, en fjärdedel litar inte på det.