Skip to main content

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner accentueras bland de minsta och de största pensionerna

År 2015 gick ca 55 000 personer i ålderspension. Kvinnornas månadspension var i genomsnitt 1 515 euro och männens 2 083 euro.

Skillnaderna mellan könen var särskilt stora bland nypensionerade med en pension på mer än 4 000 euro. I den gruppen var 80 procent män. Fem procent av de nyblivna pensionärerna nådde upp till mer än 4000 euros pension.

– Det säger någonting om männens roll och ställning i arbetslivet i Finland, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino.

Mer om statistiken över arbetspensionstagare i Finland

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två ganger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använda den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

Inom arbetspensionssystemet behandlas alla lika oberoende av medborgarskap eller etniskt ursprung. Arbetspensionsförsäkringen är omfattande och obligatorisk och gör ingen skillnad mellan människor av olika härkomst. Invandringen är välkommen, konstaterar man i decembernumret av Arbetspension.