Skip to main content

Utlandsarbete och A1-intyg

Visualisering av penningflödena inom arbetspensionssystemet

År 2016 ökade pensionstillgångarna inom arbetspensionssystemet med 9,4  miljarder euro. I slutet av året uppgick de till 190,2 miljarder.

Arbetspensionstillgångarna vid årets slut erhålls genom att räkna ihop inkomster och utgifter: lägga till försäkringsavgifter, dra av utbetalda pensioner och beakta övriga penningflöden.

Visualiseringen åskådliggör tillgångarna och penningflödet inom arbetspensionssystemet under olika år.

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två gånger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använd den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

Finlandsarenan i Björneborg gjorde publikrekord i år. Det syntes också vid Kevas och Pensionsskyddscentralens rådgivningstält. Dagligen besöktes tältet av ca 500 personer, varav ca 350 ville ställa frågor om pensioner och andra lockades av vattenutdelningen och stämningen på torget.