Skip to main content

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner accentueras bland de minsta och de största pensionerna

År 2015 gick ca 55 000 personer i ålderspension. Kvinnornas månadspension var i genomsnitt 1 515 euro och männens 2 083 euro.

Skillnaderna mellan könen var särskilt stora bland nypensionerade med en pension på mer än 4 000 euro. I den gruppen var 80 procent män. Fem procent av de nyblivna pensionärerna nådde upp till mer än 4000 euros pension.

– Det säger någonting om männens roll och ställning i arbetslivet i Finland, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino.

Mer om statistiken över arbetspensionstagare i Finland

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två ganger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använda den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

Invandrarnas ställning på arbetsmarknaden har förbättrats avsevärt sedan 1990-talet. Det finns dock stora skillnader mellan olika grupper. Minst tid som sysselsatt har kvinnor som flyttat från Mellanöstern eller Somalia. Den största andelen tid som sysselsatt har unga män från Estland, visar en unik registerundersökning.