Skip to main content

Våra senaste publikationer

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två ganger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använda den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

Den som tar ut partiell ålderspension är typiskt en 61-årig man, som tar ut hälften av sin pension i förtid. En femtedel av dem som tar vara på den nya pensionsformen är företagare, tre av fyra arbetar eller har senast arbetat inom den privata sektorn, visar Pensionsskyddscentralens månadsstatistik från februari.