Skip to main content

Våra senaste publikationer

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två ganger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använda den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

Pensionärernas ekonomi har utvecklats positivt under de 20 senaste åren. Det framgår av Pensionsskyddscentralens (PSC) undersökning om utvecklingen av pensionärernas ekonomi åren 1995–2015. Pensionärernas ställning undersöktes mångsidigt genom att studera såväl pensioner, disponibel inkomst, konsumtion och förmögenhet som pensionärernas upplevelser av hur de klarar sig ekonomiskt.