Skip to main content

Våra senaste publikationer

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två ganger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använda den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

En dryg tredjedel av nya företagare lät fastställa sin pensionsgrundande FöPL-arbetsinkomst till minimisumman eller nära den år 2016.Andelen har ökat med 13 procentenheter på två år, visar Pensionsskyddscentralens statistik.