Uusin ennuste 15.1.2016


Talous on kehittynyt edellisen ennusteen tekemisen jälkeen pitkälti odotusten mukaisesti. Euroalue on jatkanut maltillista toipumista, mutta Suomessa kasvu ei ole vielä käynnistynyt. Vuonna 2015 bruttokansantuote säilyi likimain edeltävän vuoden tasolla. Toimialoista myönteisimmin on kehittynyt rakentaminen. Sen sijaan vientiteollisuuden suhdannekäänne ei ole vielä toteutunut. Kehittyvien maiden näkymät ovat heikentyneet jonkin verran ja erityisesti Venäjän talouden vaikeudet vaikuttavat myös Suomessa.

Kuluvan vuoden osalta inflaatio säilyy hitaana muun muassa raaka-aineiden alhaisten hintojen ja yleisen heikon kysyntätilanteen johdosta. Vuoden 2015 deflaatio tuskin kuitenkaan toistuu enää tänä vuonna. Osaltaan tähän vaikuttavat kuluvana vuonna toteutettavat välillisten verojen ja palvelumaksujen korotukset. Matalan öljyn hinnan suora vaikutus ei tunnu enää yhtä vahvasti kuin viime vuonna, mutta pitkään jatkunut öljyn alhainen hinta vaikuttaa laaja-alaisesti tuotteiden hintoihin.

Työllisyyskehitys on ollut syksyllä jonkin verran ennustettua parempaa ja suhdannetilanteeseen nähden yllättävänkin hyvää. Pitkään työttömänä olleiden määrä on kuitenkin kasvanut korkealle tasolle. Työllisyystilanteen ei uudessa ennusteessa oleteta paranevan vielä kuluvan vuoden aikana. Myös ansiotason ja palkkasummien kasvuvauhdit jäävät historiallisesti ajatellen alhaisiksi useana vuotena 

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot syyskuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2016

 2017

 

15.1.2016 

 8.9.2015

15.1.2016 

 8.9.2015

 Kuluttajahintaindeksi 
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,91,01,31,3
 Työeläkeindeksi  
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,0-0,11,01,2
 Palkkakerroin    
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,70,71,11,0
     
 Työvoimaosuus, % 65,565,465,4 65,3
 Työllisysaste, % 68,2 68,168,5 68,5
 Työttömien lkm, tuhansia 254254246246
 Työttömyysaste (15-64), % 9,79,79,49,4
     
 Palkansaajien palkkasumma
 -muutos edellisestä vuodesta, %1,21,31,62,0
 TyEL-palkkasumma    
 -muutos edellisestä vuodesta, %1,51,61,82,2
 BKT:n volyymi    
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,70,81,21,2
     

Oikopolut:

 

15.01.2016