Uusin ennuste 20.5.2015


Uuden suhdanne-ennusteen erot huhtikuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ovat pääosin vähäisiä. Ennusteeseen on lähinnä päivitetty viimeisimpiä toteutuneita tilastotietoja. Oletuksena on yhä, että kokonaistuotannon maltillinen kasvu käynnistyy pikku hiljaa kuluvan vuoden aikana. Öljyn hinnan lasku, euron devalvoituminen, Euroopan keskuspankin rahapoliittinen elvytys ja euroalueen talouden elpyminen parantavat Suomessa viennin näkymiä kuluvana vuonna. Selkeitä merkkejä Suomen talouden elpymisestä ei kuitenkaan ennusteen julkistushetkellä ole vielä saatu. Euroalueen osalta on sen sijaan nähty jo varsin pitkään pääosin myönteistä talouskehitystä.

Kuluvan vuoden osalta inflaatio on hidasta sekä öljyn hinnan laskun että yleisen kysyntätilanteen johdosta. Hintakehityksen hidastuminen vaikuttaa myös ensi vuoden indeksikorotuksiin ja vauhdittaa ansiotason reaalista kasvua lyhyellä aikavälillä. Työttömyyden oletetaan yhä kasvavan kevään ja kesän aikana jonkin verran.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot huhtikuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2015

 2016

 

20.5.2015 

 16.4.2015

20.5.2015 

 16.4.2015

 Kuluttajahintaindeksi 
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,10,21,31,3
 Työeläkeindeksi  
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,40,40,20,4
 Palkkakerroin    
 -muutos edellisestä vuodesta, %1,01,00,80,9
     
 Työvoimaosuus, % 65,665,465,5 65,2
 Työllisysaste, % 68,4 68,368,8 68,7
 Työttömien lkm, tuhansia 245239238231
 Työttömyysaste (15-64), % 9,39,19,18,9
     
 Palkansaajien palkkasumma
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,91,01,81,8
 TyEL-palkkasumma    
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,91,12,12,0
 BKT:n volyymi    
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,20,41,21,2
     

Oikopolut:

 

21.05.2015