Uusin ennuste 8.9.2015


Euroalueen talouden elpyminen on jatkunut kevään ja kesän aikana Kreikan ja Kiinan kehitykseen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Taloustilanne on kuitenkin kohentunut euroalueella ennustettua hitaammin. Suomen kohdalla selkeitä merkkejä talouskasvun käynnistymisestä ei ole saatu. Kuluvan vuoden osalta bruttokansantuote tulee jäämään likimain edellisen vuoden tasolle. Kasvun ennakoidaan vauhdittuvan hieman ensi vuonna, mutta pysyvän yhä hitaana. Ulkoisista tekijöistä öljyn hinnan lasku, Euroopan keskuspankin rahapoliittinen elvytys ja euroalueen yleinen talouden elpyminen tulevat auttamaan viennin ja investointien toipumista jonkin verran.

Kuluvan vuoden osalta inflaatio on poikkeuksellisen hidasta sekä öljyn hinnan laskun että yleisen kysyntätilanteen johdosta. Vuositasolla kuluttajahinnat tulevat todennäköisesti jopa laskemaan hieman edellisestä vuodesta. Hintojen lasku vauhdittaa ansiotason reaalista kasvua lyhyellä aikavälillä ja tukee muuten vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Työttömyys on kasvanut odotettua enemmän kesän aikana, eikä työllisyystilanteen nopeaa paranemista ole näköpiirissä. Myös palkkasummien kasvu jää edeltävien vuosien tapaan alhaiseksi myös kuluvan vuoden osalta.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot toukokuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2015

 2016

 

8.9.2015 

 20.5.2015

8.9.2015 

 20.5.2015

 Kuluttajahintaindeksi 
 -muutos edellisestä vuodesta, %-0,20,11,01,3
 Työeläkeindeksi  
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,40,4-0,10,2
 Palkkakerroin    
 -muutos edellisestä vuodesta, %1,01,00,70,8
     
 Työvoimaosuus, % 65,465,665,4 65,5
 Työllisysaste, % 67,9 68,468,1 68,8
 Työttömien lkm, tuhansia 255245254238
 Työttömyysaste (15-64), % 9,79,39,79,1
     
 Palkansaajien palkkasumma
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,20,91,31,8
 TyEL-palkkasumma    
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,30,91,62,1
 BKT:n volyymi    
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,10,20,81,2
     

Oikopolut:

 

02.10.2015