Uusin ennuste 15.1.2015

Syksyllä laaditun edellisen suhdanne-ennusteen jälkeen ei loppuvuoden talouskehityksessä tapahtunut suuria käänteitä, jotka olisivat poikenneet ennustetusta. Selkeitä merkkejä Suomen talouden elpymisestä ei tammikuun ennusteen julkistushetkellä ole vielä saatu ja talouden kasvu näyttää jäävän myös vuonna 2015 vaatimattomaksi. Syksyllä teollisuudessa saadut uudet tilaukset ja euron heikentynyt vaihtokurssi parantavat kuitenkin viennin näkymiä kuluvana vuonna. Yksityisen kulutuksen kehitys on sen sijaan hidasta. Vuoden 2014 lopulla inflaatio on hidastunut muun muassa polttonesteiden hintojen laskun seurauksena. Hintakehityksen hidastuminen vaikuttaa myös kuluvan vuoden inflaatioon ja sitä kautta tuleviin indeksikorotuksiin. Myös työllisyystilanteen oletetaan vielä heikkenevän talven ja kevään aikana.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot syyskuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2015

 2016

 

15.1.2015 

 5.9.2014

15.1.2015 

 5.9.2014

 Kuluttajahintaindeksi 
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,81,41,41,6
 Työeläkeindeksi  
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,40,40,91,4
 Palkkakerroin    
 -muutos edellisestä vuodesta, %1,01,00,91,2
     
 Työvoimaosuus, % 65,164,965,1 64,9
 Työllisysaste, % 68,2 68,268,6 68,8
 Työttömien lkm, tuhansia 235231228220
 Työttömyysaste (15-64), % 9,08,98,78,5
     
 Palkansaajien palkkasumma
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,81,21,92,8
 TyEL-palkkasumma    
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,91,22,13,0
 BKT:n volyymi    
 -muutos edellisestä vuodesta, %0,60,91,21,5
     

Oikopolut:

 

05.02.2015